Normal

NRKs juridiske avdeling

NRK tar mål av seg for å være et seriøst og veldrevet selskap. Det betyr at NRK legger vekt på å opptre i samsvar med de lover og etiske regelverk som setter rammer for NRKs virksomhet.

Norges lover

NRKs juridiske avdeling passer på at NRK opererer i takt med lover og regler.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Kringkastingsloven, åndsverkloven, offentlighetsloven og lov om offentlige anskaffelser er sentrale regelverk for NRKs daglige drift.

Bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner skal oppleve NRK som en profesjonell og tillitsvekkende avtalepartner. Den redaksjonelle virksomhet skal alltid være i samsvar med pressens etiske regler; Redaktørplakaten Vær varsom plakaten og Tekstreklameplakaten.

Se pekere til høyre for å finne de lover og etiske retningslinjer som NRK styrer etter.

Les mer: NRKs brede medietilbud

Les mer: Dette er allmennkringkasting

Egen juridisk avdeling

NRK har en egen juridisk avdeling som bistår ledelsen, selskapets divisjoner og NRK Aktivum AS med juridiske råd i etiske og juridiske saker, i forhandlinger og ved prosedyre for domstolene.

Avdelingen er organisert som et internt advokatkontor med seks advokater og to kontraktsmedarbeidere.

Advokatene representerer NRK eller NRK Aktivum AS kun i den utstrekning interne enheter ber om bistand. Eksterne henvendelser i konkreter saker skal derfor rettes direkte til den enhet saken gjelder eller til NRK sentralt.