I mange år har sørsamiske kulturskatter vært oppbevart under dårlige forhold
Men årevis med arbeid bærer nå frukter

Endelig åpner praktbygget

Planleggingen av Saemien Sijte begynte allerede i 1984.

Gleden er stor nå som Saemien Sijte endelig har flyttet inn i nytt bygg på Horjemstangen utenfor Snåsa.

Saemien Sijte har stor betydning for språket og kulturen, som det eneste sørsamiske kultursenter og museum.

Sametingsråd Maja Kristine Jåma og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen innviet det nye bygget den 17. juni.

Det ble bestemt at en sørsamisk håndverker og billedkunster skulle lage kunstverket til det nye bygget. Valget falt på den samisk-svenske kunstneren Tomas Colbengtson

Ifølge Saemien Sijte ønsker kunstneren å skape fremtidshåp og bidra til et fellesskap gjennom kunsten.

Kunstverket har tittelen Bissie giebnie og er plassert utenfor det nye bygget. Bissie giebnie betyr hellig kjele, og refererer til at det finnes hellige steder i naturen.

Verket er en glasskule med bilde inni. Det forestiller en reinsdyrflokk som både hviler og står, i tillegg til et eldre fotografi fra sør-Saepmie.

Inne i det praktfulle bygget har kulturskattene fått en verdig plass.

Gjennom Bååstede-prosjektet, som betyr «tilbake», har flere kulturskatter blitt tilbakeført til opprinnelsesområdet.

Gievrie, trommen, er en av gjenstandene som har kommet tilbake. Den er fra 1700-tallet, og vekker ekstra oppmerksomhet grunnet sin alder og historiske betydning.

Publikum får gleden av å se mange ulike gjenstander.

I slutten av august blir det også høstfestival ved Saemien sijte.

I sommer vises utstillingen Eatnemen vaarjelæjja – Landets beskytter – Land protector av Tomas Colbengtson.

Denne utstillingen varer til 28.august.

Det finnes mye å hvile øynene på inne i lokalene, blant annet lysinstallasjoner og gamle gjenstander om hverandre.