Hopp til innhold
Det er så langt uvisst kor store miljøkonsekvensane blir i Etneelva, etter trailervelten i går.

Dette fekk ikkje konsekvensar for laksen

Laksen i Etneelva har mest sannsynleg sloppe med skrekken. Ein semitrailer med 29 tonn søppel stupte utfor vegen og ned i lakseelva torsdag. – Det skal ikkje ha ført til skade på laksen, seier forskar.

Det flyt av hushaldningsavfall nedover elva etter at ein semitrailer køyrde utfor og hamna i elva i går ettermiddag.
Det er framleis store mengder søppel i den kjende lakseelva i Sunnhordland, sjølv om 30 personar har rydda i elva i heile natt.

Slik ser det ut i den kjende lakseelva

Bossmengda i Etneelva er så stor at elveeigarlaget kallar inn til dugnad.

Ryddemannskap i sving i Etneelva.

– Det har danna seg ein holme av søppel i elva

30 personar har jobba i heile natt for å fjerna bosset som forureinar Etneelva. – Vi har heldigvis ikkje sett daud laks enno, seier elveeigarlaget.