Hopp til innhold
Stadig fleire barn i fylket som blir utsette for vald og seksuelle overgrep, blir avhøyrde av spesialistar.

Vil ha meir openheit rundt overgrepssaker

Stadig fleire barn som blir utsette for vald og seksuelle overgrep blir avhøyrde av spesialistar.