Når rusede personer begår drap, er det alkohol som er det klart vanligste rusmiddelet. Det viser en kartlegging NRK har gjort.

Sju av ti drap med ruset gjerningsperson er begått i alkoholrus

– Jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig dersom den hadde blitt lansert i dag. Til det er den for skadelig, sier rusforsker Thomas Clausen.