Video nsps_upload_2009_3_25_21_8_38_1676.jpg

Politiet avviser Sandberg-teori

Politiet meiner å kunne dokumentere at ingen av gjerningspersonane i Orderud-saka gjekk mellom etasjane i kårbustaden.