Venta på at det skulle smelle

– Det var små marginar. Eg ser sjeldan slike forbikøyringar til vanleg.