Her køyrer 4500 bilar dagleg – må vente fire år på rassikring

FLORØ/FØRDE (NRK): Pendlar Silje Sunde set seg kvar dag på den sida i bussen som er lengst unna fjellsida. Større tiltak for rassikring på RV5 kjem ikkje før i 2022.

Broteknologi skal gi billigere broer

Stortinget vil gi meir pengar til å forske på bruer

Nye vedtak frå Stortinget kan gjere det lettare å bygge bruer der det går ferjer i dag.