Hopp til innhold
Verdens største fjøs med Norsk Rødt Fe ligger i Bosnia.

Åpnet verdens største NRF-fjøs – i Bosnia

Torsdag var det offisiell åpning av verdens største fjøs med Norsk Rødt Fe. Det ligger ikke i rasens hjemland Norge, slik man kanskje skulle tro, men i Bosnia.

Han overlevde interneringsleirar og etnisk rensing då serbiske styrker angreip heimbyen hans i Bosnia i mai 1992. Etter 20 år i Norge vil den tidlegare flyktningen bidra til nye arbeidsplassar og utvikling i landet han vart tvinga til å reise frå. Det gjer han ved hjelp av norske kyr – nærare bestemt Norsk Rødt Fe..!»

Norske kyr skal skape forsoning i Bosnia

Jusuf Arifagic frå Gjøvik overlevde interneringsleirar og etnisk rensing under krigen i Bosnia for 20 år sidan. No vil han at norske kyr skal bidra til både økonomisk vekst og forsoning på Balkan.