Hopp til innhold
Nå vil forskningsmiljøene ved Kavliinstituttet, NTNU og St. Olavs Hospital lage et senter for å forske på Alzheimer og andre hjernesykdommer.

Tar Nobel-forskning fra rotter til mennesker

En ny klinikk skal oversette kunnskap fra Moser-ekteparets dyreforsøk til forskning på og behandling av mennesker.

May-Britt Moser hadde den svenske kongen til bords etter Nobelpris-utdelingen, og hun fikk bordkortet hans.

Her er kungens bordkort

– Jeg får fremdeles gåsehud når jeg hører disse trompetene, sier May-Britt Moser etter å ha sett seg selv motta Nobelprisen.