Hopp til innhold
Sunndalsøra

«Gedigen mjølkeku» kostar 7 milliardar kroner i året

Milliardoverføringar frå staten held liv i norske industrisamfunn. Fleire spør seg om prisen er for høg.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Hydro Aluminium i Sunndal

40 prosent av all aluminium brukt i Europa kjem frå Noreg – i Sunndal blir det sett rekord kvart år

Produksjonen av norsk aluminium går for full maskin. Tysdag kom statsministeren på besøk til Hydro Aluminium i Sunndal.

Mercedes-Benz og Hydro i Årdal

Dette metallet vekkjer oppsikt i bilindustrien

Ein ny og «grønare» aluminium som er utvikla i Årdal vekkjer interesse hos fleire europeiske bilprodusentar.

Høyanger

Freistande vindkraft-planar set ordføraren i «ein helvetes spagat»

Høyanger-ordføraren har vore ein høgrøysta motstandar av vindkraft. No gjer moglege investeringar på 3–4 milliardar at han «går i tenkjeboksen».

Andreas Forfod

Hydro dobla overskotet: – No kan vi skyte fram brystkassa og gi kvarandre ein klapp på skuldra

Metallverka til Hydro kunne i fjor bokføre eit overskot på 28 milliardar kroner.

Aluminiumsbarrar aluminium

Tente milliardar trass i stor frykt for korona

Frykta var stor for at marknaden for det norske «gullet» skulle kollapse då pandemien kom. Men no går fabrikkane så det grin og aksjonærane kan gni seg i nevane.

Arvid Moss

– Umogleg å sikre seg 100 prosent mot dataangrep

Hydro har trent på dataangrep på same måte som dei trenar på ulykker. Dette kan ha redda store verdiar, seier Arvid Moss, konserndirektør for Energi og forretningsutvikling i Hydro.

Rødslam, avfallsdeponiet til Hydro Alunorte

Svært alvorleg situasjon for Hydro – utelukkar ikkje kutt i Noreg

Nedstenginga av råstoffprodusenten Alunorte kan i løpet av veker og månader få store konsekvensar for hundrevis av arbeidsplassar på aluminiumsverka i Noreg.

Hydro Sunndal AS

Aluminiumsverka går så det susar

Verka går med millionar i overskot, men aluminiumsgiganten Hydro leverer svakare resultat enn venta.