Sikkerheten rundt utenlansk ferjetrafikk fra Kristiansand er altfor dårlig. Det mener leder av Sørlandsbenken Åse Michaelsen. Color Line på sin side, mener de har god nok sikkerhet.

– Sikkerheten rundt danskeferja er altfor dårlig

Det mener leder av «Sørlandsbenken» Åse Michaelsen i FrP. Hun mener man altfor lett kan ta seg inn og ut av terminalen og er bekymret for havnesikkerheten.