Ved Samisk høgskole i Kautokeino i Nord- Norge har både arbeidsmiljøet - og skolen omdømme blitt dårligere
grunnet pengerotet i Kola- prosjektet.
Det vil ta minst fire måneder før granskningen av det mislykkede prosjektet er ferdig.
/
Sámi allaskuvllas, Guovdageainnus, Davvi-Norggas lea sihke bargobiras ja beaggin hedjonan Guoladatprošeavtta ruhtamoivvi geažil. Muhto ádjana unnimusat njeallje mánu ovdal go guorahallan dán eahpelihkostuvvan prošeavtta birra gárvána.

– Arbeidsmiljøet oppleves som vanskelig

Samisk høgskole i Kautokeino har avholdt ekstraordinært styremøte på grunn av uklarheter med Kola-prosjektet.

Leder i Samisk høgskole kjøpte et tilbud fra tidligere kollegaer uten offentlig utlysning. Samme person skal ha visst at pengene ikke ble brukt riktig,men gjorde ingenting med det.

Tok varsel om uregelmessigheter som sladder

Tidligere rektor ved Samisk høgskole avviser grunn til mistenkeliggjøring av skolens håndtering av prosjekt på Kola.