Chile har startet repatriering av migranter fra Haiti

Chile starter tilbakesending av migranter

Migranter fra Haiti har strømmet til Chile de siste årene. Nå blir alle fra Amerikas fattigste land oppfordret til å reise hjem på Chiles regning.