Øvre del av den tradisjonsrike lakseelva Driva, vart i dag stengt for all laks fram til år 2030. I kampen mot gyrosmitte, har Miljødirektoratet fått bygd verdas største fiskesperre.

No er all laks fjerna frå den nasjonale lakseelva

Den tradisjonsrike lakseelva Driva stengte i dag for all laks heilt fram til år 2030. I kampen mot gyrosmitte har Miljødirektoratet bygd den største fiskesperra i verda.