Bilister snur på E18 mellom Bommestad og Sky i Larvik

Bilister snur på E18 i Larvik

Bilister snur på E18 i Larvik i stedet for å vente i køen, mens det sprenges på strekningen Bommestad - Sky.