Dab-dekning i tunnelar

To tredjedelar av norske tunnelar manglar DAB-dekning

JØLSTER (NRK): Det kan vere farleg for trafikantane, meiner ordførar Oddmund Klakegg. Ein tunnel utan dekning før naudnett og radio i hans kommune vart råka av tunnelbrann for to månadar sidan.