Hopp til innhold
I dag legger Regjeringen fram forslag til revidert nasajonalbudsjett 2017.

Dette får Sogn og Fjordane i revidert nasjonalbudsjett

13 millionar til båt- og ferjedrift i fylket og 30 nye studieplassar ved Høgskulen på Vestlandet i Florø. Her får du oversikt over alt som vert delt ut i fylket.