Stig og Åge skylder pengar for leige av ein båt. Dei bestemmer seg for å gå etter vraket av Neva frå 1861. Dei veit at det hadde kostbar last.

Skattejakt på havbotnen

Stig og Åge skylder pengar for leige av ein båt. Dei bestemmer seg for å gå etter vraket av Neva frå 1861. Dei veit at det hadde kostbar last.