Norske myndigheter bidrar med flere hundre millioner kroner i støtte til de palestinske selvstyremyndighetene hvert år.

– Palestinsk tv sprer jødehat

Norske myndigheter bidrar med flere hundre millioner kroner i støtte til de palestinske selvstyremyndighetene hvert år.