Fysiker Andreas Wahl demonstrerer her vannkraft. Vannkraft er når man utnytter fallende vann, og vannfallsenergi er den energien som ideelt kan utnyttes når vannet faller fra ett nivå til et lavere nivå. 
Det er gravitasjonen som trekker vannet ned mot jorda, og i dette tilfellet må vannet forbi hodet til programleder Hanne Kari Fossum. Hvordan kommer det til å gå?

Bruk vannkraft til påkledning!

Fysiker Andreas Wahl demonstrerer her vannkraft. Vannkraft er når man utnytter fallende vann, og vannfallsenergi er den energien som ideelt kan utnyttes når vannet faller fra ett nivå til et lavere nivå. Det er gravitasjonen som trekker vannet ned mot jorda, og i dette tilfellet må vannet forbi hodet til programleder Hanne Kari Fossum. Hvordan kommer det til å gå?