Den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riddu i Nord-Troms arrangeres hvert år. Der er musikk, teater, seminarer, barnefestival, utstillinger og ungdomsleir.
I 2009 blir festivalen arrangert for 18. år på rad, og får nå fast tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet på 1.5 millioner årlig.

En vanlig og uvanlig festival

Den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riddu i Nord-Troms arrangeres hvert år. Der er musikk, teater, seminarer, barnefestival, utstillinger og ungdomsleir. I 2009 blir festivalen arrangert for 18. år på rad, og får nå fast tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet på 1.5 millioner årlig.