Hvor kommer strømmen egentlig fra? Her gjennomgår Newton veldig mye av prosessen der vannkraft blir til elektrisitet, som føres i ledninger ut til boliger og arbeidsplasser. Elektrisk strøm fra vannkraft har vært grunnlaget for det moderne Norge.

Vann, strøm, lys og varme

Hvor kommer strømmen egentlig fra? Her gjennomgår Newton veldig mye av prosessen der vannkraft blir til elektrisitet, som føres i ledninger ut til boliger og arbeidsplasser. Elektrisk strøm fra vannkraft har vært grunnlaget for det moderne Norge.