Akkurat som elektrisk strøm skaper magnetisme kan magnetisme skape elektrisk strøm. Når magneten beveger seg i forhold til en elektrisk krets oppstår det spenning i kretsen. Dette utnyttes når vi lager strøm ved hjelp av en dynamo.
Otto og Helmut viser oss flere eksempler på hvordan dette fungerer i prakis.
Det var Michael Faraday (1791-1867) som oppdaget dette prinsippet i 1831.

Magnetisme gir strøm

Akkurat som elektrisk strøm skaper magnetisme kan magnetisme skape elektrisk strøm. Når magneten beveger seg i forhold til en elektrisk krets oppstår det spenning i kretsen. Dette utnyttes når vi lager strøm ved hjelp av en dynamo. Otto og Helmut viser oss flere eksempler på hvordan dette fungerer i prakis. Det var Michael Faraday (1791-1867) som oppdaget dette prinsippet i 1831.