Lydklipp: Den 7. juni 1940 ble det fattet et vedtak om at Konge og Regjering skulle ta sete i London og fortsette kampen mot tyskerne derfra. 
Kong Haakon synes ikke det var en lett beslutning å forlate Norge på dette tidspunkt, og i denne talen fra London forteller han blant annet hvorfor det likevel måtte bli slik. Hør talen her.

Kong Haakon takker det norske folk

Lydklipp: Den 7. juni 1940 ble det fattet et vedtak om at Konge og Regjering skulle ta sete i London og fortsette kampen mot tyskerne derfra. Kong Haakon synes ikke det var en lett beslutning å forlate Norge på dette tidspunkt, og i denne talen fra London forteller han blant annet hvorfor det likevel måtte bli slik. Hør talen her.