Historisk klipp: Administrasjonsrådet ble dannet den 15. april 1940, og skulle fungere som regjering i Norge. Dette var egentlig ingen regjering, men et styringsorgan opprettet av Høyesterett. Rådet hadde ansvaret for den sivile forvaltningen i landet. 
Vidkun Quisling fikk beskjed av tyskerne om at han var avsatt dagen før rådet ble opprettet. Ved den tyske invasjonen 9. april 1940 forsøkte han å begå statskupp, men måtte altså trekke seg etter tysk press.
Administrasjonsrådet ble oppløst 25. september 1940 av Reichskommissar Josef Terboven. Tyskerne ville istedet opprette et riksråd. Denne dagen holdt Terboven en radiotale der han erklærte både regjeringen og kongen som avsatt. Kongen ble dermed bedt om å avskrive seg sine oppgaver, men han nektet.
Det norske nazistpartiet Nasjonal Samling ble etter dette gjort til formelt regjeringsparti.

Norge styrt av tyskerne

Historisk klipp: Administrasjonsrådet ble dannet den 15. april 1940, og skulle fungere som regjering i Norge. Dette var egentlig ingen regjering, men et styringsorgan opprettet av Høyesterett. Rådet hadde ansvaret for den sivile forvaltningen i landet. Vidkun Quisling fikk beskjed av tyskerne om at han var avsatt dagen før rådet ble opprettet. Ved den tyske invasjonen 9. april 1940 forsøkte han å begå statskupp, men måtte altså trekke seg etter tysk press. Administrasjonsrådet ble oppløst 25. september 1940 av Reichskommissar Josef Terboven. Tyskerne ville istedet opprette et riksråd. Denne dagen holdt Terboven en radiotale der han erklærte både regjeringen og kongen som avsatt. Kongen ble dermed bedt om å avskrive seg sine oppgaver, men han nektet. Det norske nazistpartiet Nasjonal Samling ble etter dette gjort til formelt regjeringsparti.