Det tar lang tid å utvikle matjord, faktisk flere tusen år. Her kan du se hvor lang tid det tar, og hva som skjer med matjorda når byene vokser og blir stadig mer utbygd.

Hvor lang tid tar det å lage matjord?

Det tar lang tid å utvikle matjord, faktisk flere tusen år. Her kan du se hvor lang tid det tar, og hva som skjer med matjorda når byene vokser og blir stadig mer utbygd.