Den norske komponisten Harald Sæverud fikk i 1947 i oppdrag å skrive en ny og avromantisert musikk til Det norske teatrets nye oppsetning av Peer Gynt. 
Her forteller Sæverud om arbeidet med å føre tekst og musikk sammen, og det er interessant å høre hvordan hans tolkning av teksten blir førende for komposisjonen. Sæverud skreller for eksempel bort mange av instrumentene mot slutten av stykket, når Peer er blitt gammel, og har måttet gå mer inn i seg selv.

Harald Sæverud om å tonesette Peer Gynt

Den norske komponisten Harald Sæverud fikk i 1947 i oppdrag å skrive en ny og avromantisert musikk til Det norske teatrets nye oppsetning av Peer Gynt. Her forteller Sæverud om arbeidet med å føre tekst og musikk sammen, og det er interessant å høre hvordan hans tolkning av teksten blir førende for komposisjonen. Sæverud skreller for eksempel bort mange av instrumentene mot slutten av stykket, når Peer er blitt gammel, og har måttet gå mer inn i seg selv.