Da Norge fant olje i 1969 var det viktig å utnytte denne naturressursen best mulig. Derfor ble det opprettet et statlig oljeselskap, og et eget oljedirektorat, som skulle forvalte de kommersielle interessene knyttet til oljeutvinningen. En av arkitektene bak denne fordelingsmodellen var den irakiske geologen Farouk Al-Kasim. Han ble en viktig bidragsyter inn i norsk oljepolitikk og forvaltningen av rikdommen som fulgte med.

Irakeren som skapte det norske oljeeventyret

Da Norge fant olje i 1969 var det viktig å utnytte denne naturressursen best mulig. Derfor ble det opprettet et statlig oljeselskap, og et eget oljedirektorat, som skulle forvalte de kommersielle interessene knyttet til oljeutvinningen. En av arkitektene bak denne fordelingsmodellen var den irakiske geologen Farouk Al-Kasim. Han ble en viktig bidragsyter inn i norsk oljepolitikk og forvaltningen av rikdommen som fulgte med.