I elektroniske produkter finnes svært mange metaller som det er stor etterspørsel etter. Eksempler på disse er jern, kobber, gull, kobolt og aluminium. Det å utvinne disse stoffene fra elektronisk avfall kalles urban mining, og kan gi stor miljøgevinst framfor tradisjonell gruvedrift.
Schrödingers katt besøkte en bedrift som driver med slik utvinning, og her får du se hvordan det foregår.

Urban mining

I elektroniske produkter finnes svært mange metaller som det er stor etterspørsel etter. Eksempler på disse er jern, kobber, gull, kobolt og aluminium. Det å utvinne disse stoffene fra elektronisk avfall kalles urban mining, og kan gi stor miljøgevinst framfor tradisjonell gruvedrift. Schrödingers katt besøkte en bedrift som driver med slik utvinning, og her får du se hvordan det foregår.