NRK Meny
Normal

Velkommen til pitch på BIFF

NRK inviterer til pitch av nye dokumentarer (serier og pakker).

BIFF NRK

Kjære produsenter.

Mandag 29. september har dere også i år mulighet for å komme til Bergen og pitche prosjekter for eksternredaksjonen i NRK. Dette vil foregå på Litteraturhuset, og de som skal delta vil få tildelt egen tid for pitchen.

Vi ser primært etter nye prosjekter for utvikling. Siden vi ønsker å komme inn i prosjektene i en tidlig fase, vil det ikke være aktuelt med prosjekter som er ferdig utviklet, som er presentert før eller som allerede er i produksjon. Første gangs visning på NRK er en forutsetning.

Dette er en del av den kontinuerlige prosessen med pakkefinansiering av enkeltstående dokumentarer.

NRK vurderer å tilby sine seere flere dokumentarserier i fremtiden. Derfor kan dere også presentere forslag til serier på to episoder og oppover.

Pitchene vil være lukket.

Dokumentarserier:
Hver produsent vil få 20 minutter til rådighet for å presentere en serie. Det beste forslaget vil bli premiert spesielt på BIFF og motta et tilskudd til utvikling på opptil 350 000 kroner. Avgjørelsen blir offentliggjort under prisutdelingen tirsdag 29. oktober.
NRK kan også gå inn i mer enn ett serieprosjekt.

Pakkefinansiering:
Dere kan presentere to til tre enkeltstående dokumentarer som en del av en pakke. Hvert prosjekt vil kunne få 150 000 kroner i utviklingspenger, maksimum 450 000 pr. pakke. Vi setter av 20 minutter til pitch av to prosjekter og 30 minutter for tre prosjekter. Også avgjørelsen om hvilke pakker vi vil gå inn for vil bli offentliggjort dagen etter.
Se også

Dette må dere gjøre:
Dersom det blir mange som ønsker å delta må vi gjøre en forhåndssiling av prosjektene. Send oss derfor to – tre linjer om hvert prosjekt i pakkene. Det er ikke nødvendig å sende oss mer utfyllende informasjon nå, verken manus eller pilotopptak.
De som vil pitche en serie må sende inn en halv A4-side om prosjektet.

Vi må ha dette senest onsdag 27. august.
Sendes til: Eksternredaksjonen

Tilbakemelding vil komme rundt 1. september.

Reisestøtte og akkreditering:
I etterkant vil det være anledning til å søke BIFF om reisestøtte på 1000 kroner for hvert prosjekt, og de som deltar på selve pitchen vil få gratis akkreditering til BIFF.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med koordinator Steinar Igdun

Vi ser frem til å høre fra dere.
Hilsen eksternredaksjonen