Slik skriver du programomtalen

Omtalen skal utdype rubrikken, men ikke røpe for mye. Den skal skape ytterligere nysgjerrighet slik at publikum får lyst til å se programmet, og slik at journalister i norsk presse skal bli interessert i å skrive artikler med omtalen som utgangspunkt.

Nærbilde tastatur og skriveblokk
Foto: Suprijono Suharjoto / Scanstockphoto

Omtalen skal kort og objektivt fortelle om programmets innhold. Hvem handler det om? Hva skjer? Hvor skjer det (dersom det er viktig for sammenhengen)?

Omtalen bygges opp slik:

1. Tittel (skal være en annen enn programtittelen)

2. Ingress på to, tre linjer

3. Brødtekst på ni-ti skrevne linjer.

For enkeltstående dokumentarer:
Brødteksten skal gi en kortfattet og informativ beskrivelse av innholdet. Gå ikke for detaljert til verks!

For serier:
Første episode: Brødteksten skal starte med en kort, generell beskrivelse av serien, der de viktigste personene pekes ut. Siste del av brødteksten skal bestå av en kort beskrivelse av første episode. Den må selvsagt ikke avsløre hele handlingen – tvert imot skal den være en appetittvekker for seeren.

Andre episode osv: Fra og med episode 2 skal informasjonen komme i omvendt rekkefølge, altså episodebeskrivelsen først i brødteksten, og så en forkortet versjon av den generelle beskrivelsen av serien til slutt.


4. Faktaopplysninger (skal inneholde genre, produksjonsår, antall episoder, navn på produksjonsselskap/produsent, programleder evt regissør og skuespillere ved dramaserier)

Les mer:

Eksempel på programomtale
Levering av bilder til NRK
Slik skriver du innsalgstekst