Slik sender du inn forslag

Er du en ekstern produsent som ønsker å produsere innhold for NRK? Vi opererer med to frister i året. Neste frist er 1. oktober. Det gjelder også nå i koronasituasjonen. Vi tar imidlertid i mot forslag som det haster med og som ikke kan vente til høsten.

Tastatur
Foto: Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / Scanpix

Vi setter stor pris på kreativiteten og engasjementet i det eksterne miljøet, og de mange gode forslagene vi har mottatt i lys av koronasituasjonen vi befinner oss i. NRK er nå tilbake i en tilnærmet normalsituasjon når det gjelder eksterne innspill, og viser derfor til fristene for forslag vår og høst.

Vi er naturligvis alltid åpne for reelle Wild Card-prosjekter.

Dette er skjemaet som skal brukes Skjema for innspill 2020h
Husk å krysse av for hvilken behovsmelding forslaget svarer på.

Nye behovsmeldinger for høsten 2020 vil bli publisert på nettsidene når ferietiden er over.

Her finner du vårens behovsmeldinger Behovsmeldinger våren 2020

Dersom det kun er snakk om visningsrett til ferdig innhold
skal dette skjemaet brukes Skjema for ferdig innhold

Innspillene blir vurdert av prosjektredaktørene med flere.

Dramaprosjekter vil bli vurdert fortløpende i Dramaavdelingen.
Andre samarbeidsprosjekter med interne produksjonsmiljøer, vil bli vurdert av den relevante avdelingen.

Eksternredaksjonen består av følgende personer:

Eksternsjef Petter Wallace
Strategi- og utviklingsredaktør Unni Ødegård
Prosjektredaktør Pia Basberg
Prosjektredaktør Gitte Calmeyer
Prosjektredaktør Anne Kvadsheim
Prosjektredaktør Mirja Minjares
Prosjektredaktør Marie Sjo
Prosjektredaktør Jan Egil Ådland
Administrasjonsleder Silje Tomter
Koordinatorer:
Mai-Tove Hansen
Klaus Kristensen
Eirik Myhre

For international projects.

Registration Form (english)

Kun programforslag som registreres på skjema vil bli registrert og vurdert. Du er også velkommen til å legge ved mer utfyllende informasjon om du ønsker det. Forslagene sendes til:

Eksternredaksjonen@nrk.no

Hvis det er produsert en pilot kan denne legges som en Vimeo-lenke i skjemaet.