Slik sender du inn forslag

Ønsker du å levere innhold til NRK? Vi opererer med to frister i året, og neste mulighet er 1. oktober.

Tastatur
Foto: Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / Scanpix

Her er info om behovsmeldinger og frister for 2019.
Behovsmeldinger høsten 2019

Dette er skjemaet som skal brukes Skjema for innspill v2019

Husk å krysse av for hvilken behovsmelding forslaget svarer på.

Dersom det kun er snakk om visningsrett til ferdig innhold
skal dette skjemaet brukes Skjema for ferdig innhold

Alle som sender inn skjema vil få en bekreftelse på at prosjektet er mottatt.

Ideer som ikke svarer på klare innholdsbehov, eller som ligner allerede igangsatte eller tidligere vurderte prosjekter, vil få en rask tilbakemelding.

Gjenværende innspill vil bli vurdert av en av prosjektredaktørene med flere.

Dramaprosjekter vil bli vurdert fortløpende i Dramaavdelingen.
Andre samarbeidsprosjekter med interne produksjonsmiljøer, vil bli vurdert av den relevante avdelingen.

Eksternredaksjonen består av følgende personer:

Eksternsjef Petter Wallace
Strategi- og utviklingsredaktør: Unni Ødegård
Prosjektredaktør Pia Basberg
Prosjektredaktør Gitte Calmeyer
Prosjektredaktør Aira Planting
Prosjektredaktør Marie Sjo
Prosjektredaktør Jan Egil Ådland
Administrasjonsleder Silje Tomter
Prosjektkoordinatorer: Mai-Tove Hansen og Klaus Kristensen

For international projects.

Registration Form (english)

Kun programforslag som registreres på skjema vil bli registrert og vurdert. Du er også velkommen til å legge ved mer utfyllende informasjon om du ønsker det. Forslagene sendes til:

Eksternredaksjonen@nrk.no

Hvis det er produsert en pilot kan denne legges som en Vimeo- lenke i skjemaet.