NRK Meny
Normal

Slik sender du inn forslag

På informasjonsmøtet den 15. februar 2017 informerte NRK om fremtidens programbehov. Hvis du ønsker å sende inn et nytt forslag må det svare på en av behovsmeldingene. Bruk det nye skjemaet nedenfor. Merk at vi nå opererer med frister i de ulike sjangrene.

Tastatur
Foto: Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / Scanpix

Nytt registreringsskjema fylles ut så fullstendig som mulig.

Husk å skrive på hvilken behovsmelding forslaget svarer på. Lenke til behovsmeldingene ligger i skjemaet.

Dersom det kun er snakk om visningsrett skal du også bruke skjemaet, men det er ikke nødvendig å krysse av for behovsmelding.

Alle som sender inn skjema vil få en bekreftelse på at prosjektet er mottatt.

Ideer som ikke svarer på klare innholdsbehov, eller som ligner allerede igangsatte eller tidligere vurderte prosjekter, vil få en rask tilbakemelding.

Gjenværende innspill vil bli vurdert av en av prosjektredaktørene.

Dramaprosjekter vil bli vurdert i Dramaavdelingen. Andre samarbeidsprosjekter med interne produksjonsmiljøer, vil bli vurdert av den relevante avdelingen.

Eksternredaksjonen består av følgende personer:

Eksternsjef Petter Wallace
Prosjektredaktør Pia Basberg
Prosjektredaktør Unni Ødegård
Prosjektredaktør Marie Sjo
Prosjektredaktør Gitte Calmeyer
Prosjektredaktør Aira Planting

Prosjektkoordinatorer: Mai-Tove Hansen , Steinar Igdun og Klaus Kristensen

Hvis du har et programforslag du ønsker å presentere for oss - fyll ut:

Nytt registreringsskjema

Registration Form (english)

Kun programforslag som sendes via dette skjema vil bli registrert og vurdert. Du er selvfølgelig også velkommen til å legge ved mer utfyllende informasjon om du ønsker det. Forslagene sendes til:

Eksternredaksjonen@nrk.no

Hvis det er produsert en pilot kan denne legges som en lenke i skjemaet. Den kan også sendes til NRK Eksternredaksjonen, RV 11, 0340 Oslo.