Slik sender du inn forslag

NRK trenger nært og norsk innhold som er sterkt nok til å konkurrere med det beste fra hele verden. I tillegg til å treffe publikum må innholdet bidra til å styrke våre overordnede mål.

Tastatur
Foto: Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / Scanpix

Her kan du lese om de behovene vi har for nye prosjekter i 2018.
Oppdaterte behovsmeldinger for høsten 2018

Dette er det nye skjemaet som skal brukes
Nytt skjema for innspill

Husk å krysse av for hvilken behovsmelding forslaget svarer på.

Dersom det kun er snakk om visningsrett til ferdig innhold skal dette skjemaet brukes
Skjema for ferdig innhold

Alle som sender inn skjema vil få en bekreftelse på at prosjektet er mottatt.

Ideer som ikke svarer på klare innholdsbehov, eller som ligner allerede igangsatte eller tidligere vurderte prosjekter, vil få en rask tilbakemelding.

Gjenværende innspill vil bli vurdert av en av prosjektredaktørene.

Dramaprosjekter vil bli vurdert i Dramaavdelingen. Andre samarbeidsprosjekter med interne produksjonsmiljøer, vil bli vurdert av den relevante avdelingen.

Eksternredaksjonen består av følgende personer:

Eksternsjef Petter Wallace
Strategi- og utviklingsredaktør: Unni Ødegård
Prosjektredaktør Pia Basberg
Prosjektredaktør Gitte Calmeyer
Prosjektredaktør Aira Planting
Prosjektredaktør Marie Sjo
Prosjektredaktør Jan Egil Ådland
Administrasjonsleder Silje Tomter
Prosjektkoordinatorer: Mai-Tove Hansen og Klaus Kristensen

Hvis du har et programforslag eller en ferdig produksjon du ønsker å presentere for oss - fyll ut ett av skjemaene:

Skjema for innspill

Skjema for ferdig innhold

Registration Form (english)

Kun programforslag som registreres på skjema vil bli registrert og vurdert. Du er også velkommen til å legge ved mer utfyllende informasjon om du ønsker det. Forslagene sendes til:

Eksternredaksjonen@nrk.no

Hvis det er produsert en pilot kan denne legges som en lenke i skjemaet.