Slik sender du inn forslag

Ønsker du å levere innhold til NRK? Vi opererer med to frister i året, og neste mulighet er mandag 2. mars 2020, kl. 1200. Nye behovsmeldinger for våren 2020 vil bli publisert i begynnelsen av februar.

Tastatur
Foto: Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / Scanpix

Dette er skjemaet som skal brukes Skjema for innspill v2020

Husk å krysse av for hvilken behovsmelding forslaget svarer på.

Dersom det kun er snakk om visningsrett til ferdig innhold
skal dette skjemaet brukes Skjema for ferdig innhold

Alle som sender inn skjema vil få en bekreftelse på at prosjektet er mottatt.

Innspillene vil bli vurdert av prosjektredaktørene med flere.

Dramaprosjekter vil bli vurdert fortløpende i Dramaavdelingen.
Andre samarbeidsprosjekter med interne produksjonsmiljøer, vil bli vurdert av den relevante avdelingen.

Eksternredaksjonen består av følgende personer:

Eksternsjef Petter Wallace
Strategi- og utviklingsredaktør Unni Ødegård
Prosjektredaktør Pia Basberg
Prosjektredaktør Gitte Calmeyer
Prosjektredaktør Anne Kvadsheim
Prosjektredaktør Aira Planting
Prosjektredaktør Marie Sjo
Prosjektredaktør Jan Egil Ådland
Administrasjonsleder Silje Tomter
Koordinatorer:
Mai-Tove Hansen
Klaus Kristensen
Eirik Myhre
Anita Uberoi

For international projects.

Registration Form (english)

Kun programforslag som registreres på skjema vil bli registrert og vurdert. Du er også velkommen til å legge ved mer utfyllende informasjon om du ønsker det. Forslagene sendes til:

Eksternredaksjonen@nrk.no

Hvis det er produsert en pilot kan denne legges som en Vimeo-lenke i skjemaet.