Skjema for rateutbetaling

Dette skjemaet skal fylles ut og sendes inn sammen med eventuelle vedlegg før utbetalinger av rater.

Penger illustrasjon
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Første rateutbetaling, som vanligvis skjer ved signering, forutsetter at alle avtalens vedlegg er levert og godkjent av NRK.

Før hver rateutbetaling utover første utbetaling skal oppdatert fremdriftsplan, budsjett og finansieringsplan forelegges og godkjennes av NRK, gitt at det har skjedd endringer i noen av disse vedleggene.

Alle avtaler med sponsorer eller andre bidragsytere skal alltid godkjennes av NRK i henhold til bestemmelsene om sponsormedvirkning, og det vil ikke bli foretatt rateutbetaling før slik godkjenning er gitt.

Skjema for rateutbetaling skal legges ved alle fakturaer i utfylt stand. Det vil ikke bli foretatt noen rateutbetalinger før dette skjemaet er mottatt.

Dersom det ikke er noen endringer i fremdriftsplan, budsjett eller finansieringsplan i forhold til de vedlegg som følger den opprinnelige avtalen, så vil rateutbetalingene bli foretatt når NRK har mottatt ovennevnte Skjema for rateutbetalinger sammen med en faktura.

Sendes sammen med eventuelle vedlegg til Eksternredaksjonen