Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på en rekke spørsmål som gjelder ferdigstillelse og kreditering av eksterne produksjoner.

Spørsmålstegn i landskap
Foto: IKO / Scanpix

Mål for sluttkreditering er å navnefeste opphavspersoner, og gi seeren informasjon om hvem som er ansvarlig.

Målgruppe for sluttkrediteringen er tv-seeren.

Sluttkreditering defineres som navnsetting av opphavsperson(er), sponsor og redaksjonelt ansvarlig. Opphavspersoner defineres av NRK som den/de som har opphavsrett til verket: regissør, producer og kunstnerisk utøvende.

Kan vi bruke fortekster?

For større produksjoner, primært drama, kan krediteringen deles mellom fortekster og ettertekster. Dette skal avtales med prosjektredaktør i hvert enkelt tilfelle. Kreditering på fortekst skal ikke gjentas i ettertekstene. Kun personer kan krediteres i fortekster. Eksterne produsenters logo skal ikke stå i starten av produksjonen. Ei heller skal det stå "NNNFilmproduksjon" presenterer.

Hvor lang kan etterteksten være?

Ramme på 15 sekunder på alle programmer, med unntak store dramaproduksjoner og store eventer – som får en ramme på 30 sekunder rulletekst. Lengdene gjelder for både intern- og eksternproduksjoner.

Hvem kan krediteres i ettertekstene?

- Opphavspersoner og kunstnerisk utøvende.
- Redaksjonelt ansvarlig
- Sponsor
- Produksjonsselskapet
- Kreditering av formater
- NRKs logo

Alle opphavsmenn og utøvende kunstnere skal krediteres. Alle som har gjort en selvstendig og kreativ innsats med avgjørende betydning for programmets form og innhold kan krediteres.

Kan vi ha med web-adresser og andre adresser?

Kun nrk.no-adresser, NRK-postadresser og NRK-telefonnumre skal krediteres i ettertekstene, om ikke annet er skriftlig avtalt med NRK.

Kan vi kreditere sponsorer?

En av NRK godkjent investor/sponsor i et program skal krediteres på etterteksten, men uten logo, med teksten: ”Med støtte fra".

Kan vi kreditere mottatt offentlig støtte?

Offentlig støtte godkjent av NRK skal dokumenteres på etterteksten, uten logo, med unntak av tilfeller der organisasjonen som gir støtte krever i kontrakt mellom produsent og organisasjon kreditering med logo. Offentlig støtte skal presenteres med teksten ”Med støtte fra”.

Hvem kan føres opp under "Med støtte fra" og "Takk til"?

Med støtte fra: Alle som sponser prosjektet, det vil si personer, selskaper, organisasjoner, grupper som har bidratt til produksjonen med midler, eller med varer og tjenester som produksjonsselskapet ikke betaler for. Alle disse midlene, varer og tjenester skal også være oppført i produksjonens finansieringsplan. Selskaper som har innvilget ikke-konkurransedyktige rabatter skal på samme måte oppføres under ”med støtte fra”.

Takk til: Alle andre personer, selskaper, organisasjoner, grupper som har bidratt til produksjonen på en måte som produksjonsselskapet mener krever en takk.

Hvordan skal vi kreditere produksjonsselskapet?

Produksjonsselskapet krediteres nest sist i etterteksten, med produksjonsår. Produksjonsselskapets statiske logo kan brukes, animert logo skal avtales med prosjektredaktøren. Det skal ikke være copyright-betegnelse ved siden av verken logoen til Produsenten eller NRK.

Hvor skal vi plassere NRKs logo?

Alle eksterne produksjoner som NRK har investert i skal avsluttes med NRKs logo. Den skal være statisk, hvit mot sort bakgrunn og sentreres horisontalt - og skal stå i 4 sekunder

Les mer og last ned logoer her Retningslinjer for kreditering

Hvem i NRK skal krediteres?

Programmets eller seriens prosjektredaktør skal krediteres på ettertekstene. Skal stå som siste navn på etterteksten.

Når programmet/serien er basert på et format, hvordan skal formateier krediteres?

En slik kreditering er som oftest detaljert beskrevet i kontrakten mellom NRK og formateier eller mellom produksjonsselskapet og formateier. Hvis NRK lisensierer formatet, be prosjektredaktøren sende deg teksten fra kontrakten.

Utforming
- Sluttkrediteringen på egenproduksjon og eksternproduksjon skal være lesbar for seeren.
- Sluttkrediteringen bør ta høyde for at grafikk og markedsføring for kommende programmer vil være fokuspunktet for både lyd og bilde.
Fremtidig kreditering
Åndsverksloven krever navnsetting av opphavspersoner, men sier ikke noe om i hvilket forum. NRK bør utrede muligheten for at sluttkreditering gjøres på EPG, tekst-tv og nett-tv som metadata. Da er informasjonen tilgjengelig under hele programmet, og når man vil.
Lovmessige krav
1. Åndsverksloven: ”§3 Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for allmennheten.”
2. Avtalene med opphavsrettsorganisasjonene (Tono, Gramo/Fono, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dramatikeres forbund) henviser til Åndsverksloven og krever navngivelse av opphavspersoner. Fono-avtalen forplikter NRK til å navngi fonogrammer på rulletekst. (se vedlagte sitater)
3. Designhåndboken gir føringer vedrørende sluttplakat for eksterne produksjonsselskaper og NRK-logo.
4. Kringkastingslovens bestemmelser om navngivelse av sponsorer (herunder offentlig støtte)

Skal alle episodene i en serie være like lange?

I prinsippet ja. Vi godtar et avvik på opptil 30 sekunder. Det vil si at et 50 minutters program kan være fra 49:30 til 50:00. Avvik fra denne regelen må avtales særskilt med prosjektredaktøren.

Hvem skal ha resten av leveringen?

Alle omtaler, rubrikktekster, stillbilder og dialogmanus skal leveres med programmet, slik det er stipulert i kontrakten.

Slik skriver du programomtalen
Slik skriver du innsalgstekst
Stillbilder til NRK
Slik skriver du dialogmanus

Hva skal tekstes i et program?

Prinsippet er at alle som ikke snakker norsk skal tekstes. I visse tilfeller tekster vi også norsktalende. Den avgjørelsen tas av prosjektredaktøren. Det er NRK som står for tekstingen, basert på dialoglister fra produsenten. Normalt vil alle programmer også bli tekstet for hørselshemmede.

Hva slags formater anser NRK som godkjent levering?

Alle kontrakter har et vedlegg som beskriver NRKs tekniske bestemmelser for programleveranse. Se også Teknisk standard for leveranser til NRK