Levering av materiale

Her finner du artikler som kan være til hjelp før du leverer bilder, rubrikker, programomtale og dialogmanus for produksjonen.

Nærbilde tastatur og skriveblokk
Foto: Suprijono Suharjoto / Scanstockphoto