Kreditering og merking av NRK-innhold

NRK skal stå tydelig som avsender av alle egenproduserte og bestilte produksjoner – uansett publiseringsform. Alt innhold som er produsert av, for, eller ved investering fra NRK, skal følge NRKs regler for merking.

Tittelbilde NRK
Foto: NRK