Invitasjon til fagdager

Tirsdag 3. mai og halve onsdag 4. mai arrangerer vi fagdager for eksterne produsenter.

Fagdag

Viktig: Fagdagene er obligatorisk for selskaper som leverer eller ønsker å levere innhold til NRK. Minst én person i hvert selskap må ha gjennomført fagdagene i 2015 eller 2016.

Litt om innholdet:
- NRKs samfunnsoppdrag og rolle - hvordan påvirker det leveranser til NRK?
- Visnings- og investeringsavtalen – hovedpunkter, forpliktelser og forventninger til levering
- Presse-etikk
- Roller og ansvar i arbeidsmiljøarbeidet
- Sikkerhetsansvar i programproduksjon
- Sponsing og produktplassering – muligheter og begrensninger
- Opphavsrett og rettigheter
- NRKs plattformer og sosiale medier
- Merkevare og kreditering
- Kalkyler – prinsipper og formater
- Innovasjon og produksjon/publisering i verdensklasse
- Tilgjengelighet og hørbarhet

Disse bidrar:
Petter Wallace, eksternsjef
Kari Anne Lang-Ree, advokat
Tove Aabakken, HMS-leder
Bjørn Audun Agersborg, advokat
Per Arne Kalbakk, etikkredaktør
Egil Sundvor, Strategidivisjonen
Unni Ødegård, prosjektredaktør
Cecilie Lyng, profilsjef
Siri Antonsen, tilgjengelighetssjef

Tidspunkt:
Tirsdag 3. mai: 0830 – 1600
Onsdag 4. mai: 0830 – 1200

Påmelding med navn og epost sendes til Mai-Tove Hansen innen 22. april.

Fagdagene er gratis.
Siden vi har begrenset med plasser kan hvert selskap melde på maks 2 personer.
Og prinsippet "først til mølla" gjelder.

Detaljert program og praktisk info kommer når det nærmer seg.