Her finner du mer musikk

Det finnes flere steder hvor dere kan finne musikk.

I tillegg til IFPI-repertoaret, så kan dere benytte musikk fra selskaper som er FONO-medlemmer http://fono.no/medlemmene/

NRK har også en innkopieringsavtale med NORA (https://noramusikk.no ) som eksterne produsenter kan benytte seg av når de produserer for NRK.

Avtalen gir tilgang til 8400 enkeltlåter som kan brukes på alle NRKs plattformer. NORAs repertoar

Her er et kort sammendrag av rettighetene:

  • Ingen reservasjonsliste, ingen restriksjon på bruk i vignett/rulletekst, ingen sekundrestriksjon.
  • Inkluderer rett til salg eller utveksling til tredjepart for bruk utenfor Nordvisjonen. Tidsubegrensede og teknologinøytrale rettigheter.

Dere kan benytte produksjonsmusikk fra;

Audio Network https://www.audionetwork.com/
Kontakt: s.johansson@audionetwork.com OG nrk@audionetwork.com

AMG Scandinavia https://www.amgscandinavia.com/
Oversikt over hva dere har brukt sendes: music@amgscandinavia.com

Extreme https://www.extrememusic.com/
Oversikt over hva dere har brukt sendes: erika@extrememusic.com eller linn@extrememusic.se

West One Music https://www.westonemusic.com/
Kontaktperson; nick.leonard@westonemusic.com

Lag en bruker og last ned. Rapportér på Music Cue Sheet til programmene (for bruk i PRF) + send en kopi til selskapene.

NRK har også avtale med følgende selskaper (Med unntak av Apollo Music må dere betale en sekundpris for det som dere henter ut. Kontakt selskapene for priser):

Upright https://search.upright-music.com/
E-post: aso@upright-music.com

Universalproductionmusic.com https://www.universalproductionmusic.com/en-se
E-post: micke.jonasson@umusic.com

NYHET!
Musikk fra Apollo Music kan nå brukes også av eksterne produsenter som produserer TV, radio, podkast og SoMe for NRK uten at det skal betales avgift til Apollo.

Apollo Music Findthetune www.findthetune.com
E-post: thore@apollomusic.dk