Eksterne produksjoner på NRK

Her kan du laste ned en oversikt over alle sendte produksjoner fra frie norske produsenter fra 2009 til 2019. Programmer som NRK kun har kjøpt visningsrett til er ikke tatt med.

ForsideNrkLista2019.indd