NRK Meny
Normal

Dette ser vi etter for P1 og P2

Her finner du en næmere beskrivelse av hvilke prosjekter vi spesifikt er på jakt etter for de to kanalene.

For NRK P1

Personlighetsradio: konsepter med kjent og tydelig programledelse. Gjerne samtalebasert, men med rundt 50 prosent musikk. Med allment, relevant og humørfylt innhold som retter seg mot voksne i 40-50-årene og som stimulerer til allmennkunnskap.
Ukentlig (helg/kveld), eventuelt sesongbestilling.

Lytterkontakt: konsepter hvor publikum får råd og hjelp til problemstillinger, enten på telefon eller via andre kommunikasjonsformer. Med kjent og tydelig programledelse og rundt 50 prosent musikk. Humørfylt, men med relevante problemstillinger som angår mange. Ukentlig (helg/kveld), eventuelt sesongbestilling.

Musikkprogrammer: konsepter om og med norsk populærmusikk med journalistiske vinklinger vi ikke har i kanalen fra før. Høy musikkandel i tråd med NRK P1s musikkprofil. Gjerne sesongbestilling (sommer) 9-10 uker/helger.

For NRK P2:

Forslag til nye formater i helg som byr på aktuell humor/satire.
Forslag til serier/programmer som bidrar til at kanalen speiler det flerkulturelle Norge.

Dette er NRK P2s løfte til lytteren:
NRK P2 er en smart og aktuell som utfordrer og utforsker.
NRK P2 gir meg energi og lyst til å delta i samfunnet.
NRK P2 beveger meg til ny forståelse.

For begge kanalene

Innspill til podkaster eller prosjekter som er kombinert radio og podkast.

Frist for å sende inn nye forslag er fredag 24. juni 2016.

Se også Nye radioforslag for 2017