Hopp til innhold

Utvikling av ny dokumentarserie

NRK søker etter en ekstern samarbeidspartner til utviklingen av en ny faktaserie om samisk historie. Har ditt selskap kompetanse og kapasitet til å delta i dette arbeidet? Da kan du sende oss en e-post senest 31. mars.

Atle Magga
Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

NRK vurderer å produsere en faktaserie med samisk historie som bakteppe. For å forberede en slik serie, setter vi nå i gang et utviklingsarbeid, med søkelys på blant annet fortellergrep, stoffomfang, dramaturgi og visuelt uttrykk. Arbeidet skal ledes av Region Nord og NRK Sápmi, og målet med utviklingsarbeidet er å skape nødvendig grunnlag for en produksjonsbeslutning.

Vasalas lavvo
Foto: Riksarkivet

Vi ønsker å involvere et eksternt produksjonsmiljø i utviklingsarbeidet, som har spesiell erfaring med tilsvarende serier. Fører utviklingsprosjektet til grønt lys for produksjon av en TV-serie, vil NRK stå som hovedprodusent, men sentrale oppgaver kan plasseres hos en ekstern partner. Å finne frem til en mulig fordeling av ansvarsområder, kan være en integrert del av utviklingsarbeidet.

Hvis dere ønsker å delta i et samarbeid basert på beskrivelsen over, og mener å være kvalifisert til å bidra, send en kort e-post til eksternredaksjonen@nrk.no, med blant annet henvisning til tidligere produksjoner.

Fristen er 31. mars og e-posten merkes Samisk serie.
Vi vil velge 2-3 selskaper blant de interesserte som får presentere en utvidet brief.

Eventuelle spørsmål kan rettes til programsjef Tone Lein