Ny organisering av drama

NRK har gjort en vesentlig endring i organisasjonen som vil påvirke behandlingen av nye dramaprosjekter.

TV-serien "Kampen om tungtvannet"
Foto: Robert Holand Dreier / Filmkameratene AS

NRK Drama blir nå rendyrket som produsentorganisasjon. Dette gir oss bedre forutsetninger i en ny medietid for å bli mer fleksible og bedre i stand til å kunne velge og følge opp beste ide. Prosjektredaktør Tone Rønning blir en del av den nye avdelingen, og hun tar med seg sine eksterne prosjekter. Det blir fremdeles et nært samarbeid mellom Eksternredaksjonen og NRK Drama.

Produksjonsselskaper som ønsker å utvikle/produsere nye dramaprosjekter for og med NRK, bruker som før nettsidene for registrering av nye prosjekter Slik sender du inn forslag

Ivar Køhn

Dramaredaktør Ivar Køhn

Foto: Ole Kaland, NRK / NRK

Disse innspillene blir behandlet av dramaredaktør Ivar Køhn og hans prosjektredaktører.

Barnedrama og rene underholdningskonsepter (sitcoms, kortformater og lignende) vil fremdeles bli håndtert av Eksternredaksjonen.

Det er helt avgjørende for NRK å tilby publikum et samlet og godt koordinert dramatilbud. Derfor er denne omorganiseringen nødvendig, for å forvalte få, men store og kostnadstunge satsinger, slik at publikum får både bredde og kvalitet.

Eksterne dramaproduksjoner har i snart 10 år vært en essensiell del av NRKs totale dramatilbud, og den nye strukturen vil fortsatt gi muligheter for uavhengige produsenter å bidra til ytterligere dramasuksess for NRK.

For mer informasjon ta kontakt med dramaredaktør Ivar Køhn
eller eksternsjef Petter Wallace