NRK ser etter samisk drama for barn og unge

I samarbeid med Internasjonalt Samisk Filminstitutt ønsker NRK å bidra til å utvikle fiksjonsinnhold for barn og ungdom i aldersgruppen 5-19 år. Vi ser etter serieforslag av høy kvalitet som tar utgangspunkt i dagens Sápmi.

Fra serien "Hjerterått", Originalfilm

Fra serien "Hjerterått", Originalfilm 2016

Foto: Originalfilm/NRK

Den samiske fortellingen skal være en naturlig del av dagens nasjonale fortelling i Norge.

Prosjektene skal styrke samisk TV-produksjon og derfor må samiske kreatører ha nøkkelroller. Vi leter etter konkrete forslag til serieprosjekter for én eller flere målgrupper innenfor den overordnede målgruppen 5-19 år, maks 2-3 sider.

I tillegg ber vi om:

  • serieskapernes visjon for innholdet, maks 1 side.
  • beskrivelse av nøkkelpersoner bak prosjektet
  • beskrivelse av hva dere ønsker å levere hvis prosjektet får utviklingstilskudd (treatment? seriesynopsis? episodemanus? annet?)

Serieskaperne må ha gjennomføringskraft god nok til å nå prosjektets ambisjoner – eller samarbeide med miljø(er) som har slik gjennomføringskraft.

Vi ønsker å utvikle fra 1 til 5 prosjekter. Hvis prosjektene etter endt utvikling danner grunnlag for bestilling av produksjon, blir dette en egen prosess og et eget finansieringsløp.

Frist for innsending av forslag er 26. april 2019.

Bruk vårt innspillsskjema Skjema for innspill v2019
og merk eposten med «Samisk drama - ung».

NRK og ISFI vil annonsere hvilke prosjekter som får utviklingstilskudd innen 31. mai 2019.

Blir prosjektet deres valg, forventer vi at utviklingsarbeidet leveres senest 31. oktober 2019.

NRK har opsjon på produksjon/publisering basert på de leverte prosjektene, i 3 måneder etter levert utviklingsarbeid.

PS. Vi ønsker også ideer til samisk voksendrama. Se denne saken for informasjon angående den pågående satsingen. Ideene sendes inn på samme måte som ideene til samisk drama for barn og unge. Eposten merkes "Samisk drama".