Hopp til innhold

Kriterier for dokumentarfilmer

NRK ønsker at de enkeltstående dokumentarene vi investerer i skal nå et bredt publikum - med gode historier fra vår hverdag.

Plakat

Vi trenger å komme nærmere hverandre og øke forståelsen og aksepten i samfunnet. Her kan nære og sterke filmer gjøre en viktig jobb – både lineært og i strømmetjenesten NRK TV. Historiene bør oppleves vesentlige, ha høye ambisjoner og en innovativ historiefortelling. De skal representere og speile folks liv i hele landet.

Viktige suksesskriterier for filmene er at de:

  • Er skreddersydde for TV-mediet
  • Er valgbare for et ungt og bredt publikum
  • Forteller noe nytt, tar oss med til steder vi ikke har vært eller steder vi ikke kommer til
  • Fanger tidsånden og berører
  • Oppleves som virkelige, ekte og sanne
  • Gjerne har humør og håp

Relevante prosjekter vil bli vurdert fortløpende.

Dette er skjemaet som skal brukes:
Skjema for dokumentarer 2023

Se også: Behandling av dokumentarforslag