Forenklet behandling

Som et svar på ønsket fra bransjen om raskere behandling, forenkler vi nå behandlingen av innspill fra eksterne produksjonsselskaper.

Papirbunke

Ideer som i utgangspunktet ikke svarer på klare innholdsbehov, eller som ligner allerede igangsatte eller tidligere vurderte prosjekter, vil få en tilbakemelding hurtigere enn før.

Gjenværende innspill vil bli vurdert av en av prosjektredaktørene.

Det blir derfor viktigere enn før at prosjektbeskrivelsen er tydelig på hva slags prosjekt dere spiller inn, om dere ønsker å utvikle prosjektet med oss, og om prosjektet er basert på et allerede eksisterende format. Legg gjerne ved lenke/vedlegg i søknadsskjemaet til pilot, sizzle, mood tape, prosjektbeskrivelse eller annet relevant bakgrunnsstoff.

Like viktig som produksjonsselskap er informasjon om hvem som skal være nøkkelpersoner i et eventuelt samarbeid.

Det er fint om dere antyder økonomiske rammer, men det er underordnet for den første vurderingen.

Se: Slik sender du inn forslag