Dokumentarpitch på BIFF 2021

Tradisjonen tro ønsker NRK eksterne produksjonsselskaper velkommen til å pitche enkeltstående dokumentarer i forbindelse med Bergen Internasjonale Filmfestival. Frist for å sende inn forslag er fredag 10. september.

BIFF NRK

Pitchen er kun for enkeltstående dokumentarer, og vi legger stor vekt på ideer og prosjekter om norsk virkelighet og som forteller gode historier fra Norge.

Vår hovedprioritering er unike historier som treffer et bredt publikum, med NRK1 og NRKTV som primære publiseringsplattformer.

Dette øker kravet til filmens relevans og fortellermåte. Historien skal oppleves som vesentlige for en bred målgruppe og være interessant nok til å bli prioritert av et innholdsmettet publikum.

Viktige kriterier for filmene er at de:

  • Er skreddersydde for TV-mediet
  • Er valgbare for et kresent publikum og berører dem emosjonelt
  • Fortelles på en ekstrovert og åpen måte
  • Setter agenda og genererer reaksjoner ut over seg selv
  • Forteller noe nytt, tar oss med til steder vi ikke har vært, eller steder vi ikke kommer til
  • Fanger tidsånden
  • Oppleves som virkelige, ekte og sanne

Vi ser primært etter nye prosjekter for utvikling. Siden vi ønsker å komme inn i en tidlig fase vil det ikke være aktuelt med prosjekter som er ferdig utviklet, som er presentert før eller som allerede er i produksjon. Første gangs visning på NRK er en forutsetning.

Frist for å sende inn forslag er fredag 10. september kl. 1600.

Pitchen vil bli avholdt mandag 25. oktober i Bergen (med prisutdeling onsdag).

Dersom det kommer inn mange prosjekter må vi gjøre en forhåndssiling. Tilbakemelding vil komme i månedskiftet september / oktober når vi har plukket ut de prosjektene vi ønsker å få presentert nærmere. De som blir invitert til å pitche vil få tildelt egen tid til dette og pitchen er lukket.

Har du et godt prosjekt som svarer på kriteriene over kan du fylle ut: Skjema for innspill 2021
Vimeo-lenke til piloten legges i skjemaet. NB! Passordet må være: nrk
Øvrig innhold leveres i Word, PowerPoint eller PDF-format.
Husk å merk eposten med BIFF 2021
Sendes til Eksternredaksjonen@nrk.no

Har du spørsmål kan du ta kontakt med koordinator Mai-Tove Hansen

Vi gleder oss til mange gode forslag.

Disse fikk utviklingsstøtte på BIFF 2020