Hopp til innhold

Dokumentarpitch på BIFF 2020

Også i år ønsker NRK eksterne produksjonsselskaper velkommen til å pitche enkeltstående dokumentarer i forbindelse med Bergen Internasjonale Filmfestival. Frist for å sende inn forslag er tirsdag 1. september.

BIFF NRK

Pitchen er kun for enkeltstående dokumentarer, og vi legger stor vekt på ideer og prosjekter om norsk virkelighet og som forteller gode historier fra Norge.

Vår hovedprioritering er unike historier som treffer et bredt publikum, med NRK1 og NRKTV som primære publiseringsplattformer.

Dette øker kravet til historiens relevans og fortellermåte. Historiene skal oppleves som vesentlige for en bred målgruppe og være interessante nok til å bli prioritert av et innholdsmettet publikum.

Det er viktig for oss at filmene:

  • Er skreddersydde for TV-mediet
  • Er valgbare for et kresent publikum og berører dem emosjonelt
  • Fortelles på en ekstrovert og åpen måte
  • Setter agenda og genererer reaksjoner ut over seg selv
  • Forteller noe nytt, tar oss med til steder vi ikke har vært, eller steder vi ikke kommer til
  • Fanger tidsånden
  • Oppleves som virkelig, ekte og sant

Vi ser primært etter nye prosjekter for utvikling. Siden vi ønsker å komme inn i en tidlig fase vil det ikke være aktuelt med prosjekter som er ferdig utviklet, som er presentert før eller som allerede er i produksjon. Første gangs visning på NRK er en forutsetning.

Frist for å sende inn forslag er tirsdag 1. september kl. 1600.

Når og hvordan?
Pitchen vil bli avholdt onsdag 14. oktober (med prisutdeling dagen etter).
På grunn av koronasituasjonen er det foreløpig litt usikkerhet rundt hvilken form pitchen vil ha. Per nå satser vi på at det både vil være mulighet for å komme til Bergen for å pitche der, samt at vi legger til rette for å pitche digitalt for de som ønsker det. Dette vil vi komme tilbake til.

Dersom det kommer inn mange prosjekter må vi gjøre en forhåndssiling. Tilbakemelding vil komme mot slutten av september når vi har plukket ut de prosjektene vi ønsker å få presentert nærmere. De som blir invitert til å pitche vil få tildelt egen tid til dette og pitchen er lukket.

Har du et godt prosjekt som svarer på kriteriene over kan du fylle ut: Skjema for innspill høst 2020
Vimeo-lenke til piloten legges i skjemaet. NB! Passordet må være: nrk
Øvrig innhold leveres i Word, PowerPoint eller PDF-format.
Husk å merk eposten med BIFF 2020
Sendes til Eksternredaksjonen

Har du spørsmål kan du ta kontakt med koordinator Mai-Tove Hansen

Vi gleder oss til mange gode forslag.