Illustrasjonsbilde Psy-Group

Psy-Group hevdet å kunne påvirke folks oppfatning.

Grafikk: Anne Linn Kumano-Ensby / NRK

Smiths venner mener de er under angrep av israelske agenter

Falske anklager. Bombetrusler. Pengeutpressing. Branner. Og e-poster som lekkes. Smiths venner mener at det foregår en skjult påvirkningsoperasjon mot deres trossamfunn. Dette er historien om Psy-Group.

Banner: Guds utvalde

«Parallelt med NRK Brennpunkts engasjement har jeg nå opplevd en rekke nye trusler. Siste trussel kom fredag 19.06, samme dag som deres e-post, og denne gangen må trusselen betegnes som det som kan være en bombetrussel.»

Dette skriver Bernt Aksel Larsen i en e-post til NRK. Den kjente lederskikkelsen i Smiths venner vil ikke la seg intervjue, kun svare skriftlig via advokat.

Han frykter for sin egen og familiens sikkerhet og mener truslene henger sammen med at Brennpunkt sommeren 2019 begynte å undersøke hans forhold til menighetens innsamlede penger.

To måneder senere opplever en nederlandsk forretningsmann et voldelig angrep i sitt eget hjem, med kona og datteren som vitner. Smiths venner mener mannen står bak en hemmelig påvirkningsaksjon mot dem.

Hva er det egentlig som skjer rundt det norske trossamfunnet?

– Pressen sprer falske rykter

14. oktober i år kommer en delegasjon fra Smiths Venner, trossamfunnet som offisielt heter Brunstad Christian Church (BCC) – til NRK.

Med seg har styreleder Berit Hustad Nilsen og hennes delegasjon en presentasjon, og en 23 minutter lang dokumentar de selv har laget om Psy-Group og Brennpunkt.

Berit Hustad Nilsen

Nilsen hadde tidligere avvist å stille til intervju til dokumentarserien «Guds utvalde» fra NRK Brennpunkt.

Begrunnelsen legges nå fram og budskapet klart: På slutten av 2015 bestilte navngitte personer en skjult, negativ påvirkningsoperasjon mot deres trossamfunn.

Siden da har norsk presse, ifølge Smiths venner, blitt manipulert til å spre falske påstander mot trossamfunnet, deres åndelige leder Kåre J. Smith og hans nære medarbeider Bernt Aksel Larsen.

Redskapet som brukes skal være den «paramilitære organisasjonen» Psy-Group, startet av tidligere Mossad-agenter.

Psy-Group benytter seg av «militær teknologi og teknikker for psykologisk krigføring» i sin påvirkningsoperasjon, får NRK vite.

Under møtet navngis flere større norske aviser og medier som skal ha vært påvirket av Psy-Groups metoder.

Én av dem er Dagens Næringsliv (DN), som lenge har dekket Smith og Larsens økonomiske disposisjoner.

– Smiths venners siste utspill føyer seg inn i en lang rekke påstander om at DN bidrar til konspirasjoner og spredning av løgner om menigheten og sentrale personer der. Denne typen angrep er blitt rutine for alle som skriver kritisk om menigheten, svarer DN-redaktør Gry Egenes.

Nå mener Smiths Venner at det er NRK Brennpunkt som lar seg bruke av personene bak påvirkningsaksjonen. De skyldige er to avhoppere fra Smiths venner i Nederland:

«Jonathan van der Linden sto sentralt i bestillingen, Ben van Wijhe var oppdragsgiver», heter det i presentasjonen styrelederen legger fram.

Også andre som har forlatt menigheten anklages for å delta.

For Smiths venner er dette alvor: «Påvirkningsoperasjonen har allerede gjort stor skade for BCC.»

Og: «BCCs dokumentasjon plasserer NRK Brennpunkt inn i kjernen av problemstillingen».

Kan det virkelig stemme? Er norsk presse lurt av israelske agenter som er ute etter å sverte Smiths Venner?

– Smiths venner er uinteressert i å svare på kritikkverdige forhold som er avslørt. Dette er en avledningsmanøver. De er nødt til å finne på en historie internt for å forklare det som skjer nå, sier Oscar Floor, én av avhopperne som blir beskyldt for å delta i Psy-Groups svertekampanje.

Hoppet av med 8 millioner euro

For NRK Brennpunkts del begynner historien i 2019. Redaksjonen skal lage en serie om lukkede kristne menigheter.

I løpet av høsten er dokumentarteamet i kontakt med en rekke nåværende og tidligere medlemmer av Smiths venner.

Én av dem er nederlandske Jonathan van der Linden, som i mange år var sentral i forvaltningen av trossamfunnets penger.

Jonathan van der Linden

Jonathan van der Linden er også mannen som i 2016 forlot menigheten, familien og jobben, for å skape seg et nytt liv med elskerinnen.

Med på lasset tok han med seg verdier for 8 millioner euro, og rundt 200.000 e-poster og annen dokumentasjon fra tiden da han i praksis var sjef for internbanken på Kypros.

– Jeg ble tiltalt for svindel, dokumentforfalskning og hvitvasking, som følge av svindel, sier van der Linden til NRK.

Brennpunkt får vite at det er flaks at vi får snakke med ham høsten 2019.

Samme sommer hadde van der Linden avlyst et intervju med 60 Minutes, fordi han forsøkte å få til et forlik med selskapet han er siktet for å ha svindlet.

Etter det NRK erfarer, forutsatte et forlik at van Linden trekker sine uttalelser til pressen og til skattemyndighetene, og overleverer all sin kommunikasjon, inkludert kommunikasjon med pressen. Alle e-poster, fra alle kontoer, må gjøres tilgjengelig.

11. mai 2019 04:04

Jonathan van der Linden:I dag fikk jeg vilkårene for at de ville inngå en avtale
Jonathan van der Linden:Det kommer ikke til å skje
Jonathan van der Linden:Jeg kan ikke trekker uttalelser til skattemyndighetene og avisene ... Ikke engang for noen få millioner

11. mai 2019 04:11

Ben van Wijhe:Dette er virkelig merkelig

At NRK bruker van der Linden som kilde, skal vise seg å bli en torn i øyet for ledelsen i Smiths venner.

Påvirkningsoperasjonen

Allerede før NRK intervjuer van der Linden høsten 2019, har Smiths venners styreleder Berit Hustad Nilsen antydet at det foregår en påvirkningsoperasjon mot trossamfunnet.

I januar 2020 tar Nilsen kontakt med NRK på nytt. Hun har viktig, ny informasjon å komme med.

I møtet forteller styrelederen om påvirkningskampanjen som er bestilt mot dem, drevet av Psy-Group.

Som dokumentasjon får Brennpunkt overrakt to artikler fra 2019, fra avisa The New Yorker og Tønsbergs Blad, i tillegg til utskrifter fra Psy-Groups nettsider.

Trossamfunnet mener også å vite hvem som står bak: Svindeltiltalte Jonathan van der Linden. Påvirkningsoperasjonen hadde som mål, gjennom falske påstander og negativ omtale, å ødelegge trossamfunnet, hevder de.

Menigheten har mer dokumentasjon, får Brennpunkt vite. Men den kan de av sikkerhetsgrunner ikke gi. I stedet oppfordrer de Brennpunkt til selv å etterforske saken.

Budskapet fra styreleder Nilsen er imidlertid klart: Dersom hun skal gi et intervju til dokumentaren om Smiths venner, må Brennpunkt bredt dekke hvordan Psy-Group både tidligere og i dag driver en omfattende operasjon mot Smiths venner.

Dette blir starten på en lang ferd utover vinteren og våren i jakten på hvem og hva som kan stå bak en slik skjult agenda.

Det er ikke mye å hente i artikkelen som gjorde Smiths venner oppmerksomme på operasjonen:

The New Yorker forteller om et mislykket forsøk på å påvirke valget av styremedlemmer til lokalsykehuset i den amerikanske småbyen Tulare.

Artikkelen nevner det norske trossamfunnet kun med et par setninger:

In Amsterdam, the firm prepared a report on a religious sect called the Brunstad Christian Church, whose Norwegian leader, Psy-Group noted, claimed to have written “a more important book than the New Testament.” [...] It’s unclear whether or not the operations in Amsterdam and Gabon were carried out.

Ifølge artikkelen i The New Yorker var det usikkert om det noensinne ble gjennomført noen påvirkningsoperasjon mot det norske trossamfunnet.

Det kommer også fram at Psy-Group ble lagt ned allerede i februar 2018.

For ledelsen i Smiths venner ble artikkelen om Psy-Group likevel viktig:

«For oss faller brikkene på plass, og vi ser at mye av det vi ikke har skjønt hvor kom fra, har en bakgrunn; Den aggressive negative medieomtalen, mobilisering av tidligere medlemmer, utfordringer med banker», skriver de i presentasjonen de holdt for NRK.

Falske beskyldninger og hemmelige notater

Sentralt i Brennpunkts undersøkelser av Psy-Group står en israeler ved navn Emmanuel Rosen.

Ifølge saken i Tønsberg blad ble en av deres journalister i 2017 kontaktet av nettopp Emmanuel Rosen, som presenterte seg som journalist.

Emmanuel Rosen

Rosen ba om hjelp til å oversette artikler om Smiths venner som hadde stått på trykk i Tønsberg blad. Avisa avviser at deres dekning ble påvirket av kontakten med Rosen.

Også Vårt Land opplyser at de ble kontaktet av Emmanuel Rosen, men skriver at de aldri svarte på henvendelsen.

I februar i år får Brennpunkt for første gang tilgang på interne dokumenter som kaster nytt lys over saken. Dokumentene er vedlegg til en e-post sendt fra Emmanuel Rosen til flere personer, datert 17. juli 2017.

Både Rosen og de andre personene bruker Psy-Group-e-postadresser.

Det ene dokumentet er skrevet av Emmanuel Rosen samme dag som han sendte mailen. Det handler om møter som skal ha funnet sted i Amsterdam med to tidligere medlemmer i Smiths venner: Forretningsmannen Ben van Wijhe, svindeltiltalte Jonathan van der Linden, og advokaten som forsvarer sistnevnte i den pågående straffesaken.

I dokumentet beskrives forretningsmannen som «klient», og van der Linden som en «viktig kilde».

Dokument fra Psy-Group

Ett dokument handler om møter som skal ha funnet sted i Amsterdam, og beskriver Ben van Wijhe som «klient», og Jonathan van der Linden som en «viktig kilde».

Dokument fra Psy-Group

Dette er skrevet av en israelsk researcher, og redigert av Rosen. Kåre Smith og Bernt Aksel Larsen presenteres med bilder og personlig informasjon. Flere av påstandene som står her er beviselig feil, blant annet at Kåre Smith ble arrestert i 2016.

Dokument fra Psy-Group

Ett dokument skal vise hvordan penger fra lokalmenighetene i USA angivelig ender opp hos Kåre Smith og Bernt Aksel Larsen.

Dokument fra Psy-group

Ett dokument er skrevet av Jonathan van der Linden 13. juni 2017. Emmanuel Rosen har lagt til fargekodene. Det er en gjennomgang av hvordan menigheten samler inn penger, og påstander om at disse pengene havner på avveier.

En avhopper med penger

Er Ben van Wijhe virkelig en klient av Psy-Group? Har han bestilt og betalt en påvirkningsoperasjon mot Smiths venner?

NRK møter forretningsmannen i 50-årene i en videosamtale.

Ben van Wijhe

– De er fremdeles mine venner. De var livet mitt. Jeg vet hva de tenker og føler, sier han om oppveksten i en nederlandsk Smiths venner-menighet.

Han forteller at han tvilte i et tiår før han valgte å bryte ut av menigheten for rundt sju år siden. Han hadde gitt mye tid og penger til trossamfunnet hele sitt voksne liv, men mislikte endringene etter at tidligere leder Sigurd Bratlie døde i 1996.

– Jeg følte meg mer og mer ukomfortabel med retningen organisasjonen gikk, og pengefokuset. Jeg trodde på det den forrige generasjonen forkynte, sier han.

Etter at svindeltiltalte Jonathan van der Linden gikk ut i 2016, bestemte forretningsmannen van Wijhe seg for å bruke tid, energi og penger på å avdekke det han mener er kritikkverdig adferd begått av den nåværende ledelsen av Smiths venner.

– Først da jeg fikk se dokumentasjonen Jonathan satt på, forsto jeg hvor alvorlig det var. Dette er misbruk av penger og makt.

Van Wijhe har god økonomi, og sier han opplever et moralsk ansvar for å bidra til at sannheten om Smiths venner kommer fram.

Han forteller at det er han som har finansiert forsvareren i straffesaken mot van der Linden. Han ønsket at Kåre Smith og Bernt Aksel Larsen skulle avhøres. Hensikten var å belyse om de to lederne i Smiths venner har vært involvert i misbruk av menighetens innsamlede penger.

Mannen Psy-Group omtaler som klient, har altså både penger og er kritisk til ledelsen i Smiths venner.

Men står han bak en påvirkningsoperasjon som «bruker narrativ krigføring til å forme virkeligheten», slik Smiths venner hevder?

En agent forkledd som journalist?

Ben van Wijhe bekrefter at han møtte Emmanuel Rosen i 2017, men både han og Jonathan van der Linden sier at de trodde Rosen var en gravejournalist som ønsket å få informasjon om Smiths venner til planlagte publiseringer i USA.

De to har vist NRK dokumentasjon på at de kommuniserte med Rosen via en gmail-adresse, og at han ble introdusert til dem som en journalist.

Begge nekter for å ha betalt eller bestilt noen påvirkningsaksjon. De sier de aldri har sett notatet fra møtet de hadde med Rosen.

Van Wijhe forteller også at han satte Rosen i kontakt med et tidligere medlem i Smiths venner som bor i Norge: Oscar Floor. Floor forteller at han satte Rosen i kontakt med en avhopper i USA.

3. okt. 2017 21:55

Oscar Floor:Det er en journalist i USA nå som vil skrive om SV
Oscar Floor:Han heter Emmanuel
Avhopper i USA:Ok, vet du hvor han jobber og for hvilket medie?
Oscar Floor:Freelance, men med gode kontakter
Oscar Floor:Han nevner Washington Post og 60 Minutes men jeg vet ikke
Avhopper i USA:Kult. Det er STORE saker

Alle forteller den samme historien: Emmanuel Rosen introduserte seg som en undersøkende journalist, som var interessert i å få ut informasjon om Smiths venner i USA.

Ingen kjenner til at Rosen klarte å få publisert noen sak i amerikansk presse. Det eneste konkrete han fikk til ifølge dem, var at det ble publisert en nettside i desember 2017.

Denne nettsiden lå bare ute i noen måneder. Brennpunkt har sett interne diskusjoner mellom avhoppere fra Smiths venner, der de skriver at det som står på nettsiden er feil, og at de derfor ikke vil dele innholdet videre.

– Da jeg så nettsiden ble jeg sjokkert. Det var skrevet på en sensasjonspreget måte. Ikke basert på fakta. Jeg kjente fakta, og jeg var interessert å få fram sannheten i pressen. Jeg sa til Jonathan at dette vil skade rettssaken din, for det er så lett å motsi, forteller van Wijhe.

Angrepet i eget hjem

Straffesaken mot Jonathan van der Linden er fremdeles ikke avsluttet. Men sommeren 2020 ble han dømt i en sivilsak til å betale 8 millioner euro tilbake til Hippo Mundo Charity, en stiftelse med sterke bånd til Smiths venner.

I august tar denne historien en dramatisk vending for forretningsmannen Ben van Wijhe.

En ettermiddag i august i år kjører to ukjente menn inn i avkjørselen hans. De tar seg inn i huset, og en av dem holder van Wijhe fast i et nakkegrep.

– Kona mi forsøkte å gripe inn for å beskytte meg. Den andre mannen dyttet henne inn i veggen, sier han.

Han forteller at mannen deretter løp inn på kontoret hans, og tok datamaskinen som sto der. Etter at de hadde fått tak i laptopen, løp de ut i bilen og kjørte av gårde. Men før de dro klarte van Wijhe å få tatt bilde av nummerskiltet på bilen.

– Etter de hadde dratt ringte jeg nødnummeret. Politiet reagerte veldig raskt, sier van Wijhe.

Politiet hos Ben van Wijhe etter angrepet

Politiet kom raskt da Ben van Wijhe ringte nødtelefonen etter å ha blitt angrepet og ranet i sitt eget hjem.

Politiet hos Ben van Wijhe etter angrepet

Mennene som hadde stukket av med datamaskinen hans ble pågrepet mens politiet fremdeles var hjemme hos forretningsmannen, etter at nummerskiltet ble etterlyst i et stort område.

Politiet hos Ben van Wijhe etter angrepet

Ifølge van Wijhe dro mennene med en gang de hadde fått tak i datamaskinen hans, og de var ikke interessert penger eller verdigjenstander.

Mennene ble pågrepet i bilen, der de fremdeles hadde laptopen til Ben van Wijhe. De sitter nå i varetekt, mens politiet etterforsker hvem som kan ha bestilt angrepet.

– Jeg kunne først ikke forstå hvem som skulle være interessert i min datamaskin. De var ikke ute etter penger, bare maskinen.

Datamaskinen til van Wijhe inneholdt den samme dokumentasjonen som van der Linden hadde tatt med seg da han forlot Smiths venner.

Van Wijhe forteller at han begynte å lure på om angrepet kunne ha noen sammenheng med trossamfunnet eller noen av de tilknyttede selskapene.

Grunnen var at svindeltiltalte Jonathan van der Linden ble kontaktet av personer med tilknytning til trossamfunnet, rett etter forsøket på å stjele van Wijhes datamaskin.

– Jonathan sa til meg: «De vil ha en avtale. De tilbyr millioner. De vil la oss beholde huset, hvis jeg gir all info om Psy-Group og media.», forteller van Wijhe.

Forretningsmannens datamaskin inneholdt i tillegg til van der Lindens e-poster, også informasjon van Wijhe har samlet inn om ledelsen i Smiths venner.

Motangrep

Utover høsten 2020 begynner ledelsen i Smiths venner å forberede medlemmene på Brennpunkts dokumentarserie «Guds utvalde» gjennom trossamfunnets interne tv-kanal og nettside.

– Dessverre er også NRK Brennpunkt i direkte kontakt med miljøer som betaler store summer for å gjennomføre påvirkningsoperasjoner, og som kjent helt siden 2019 er BCC angitt som mål for en slik operasjon, skriver styreleder Berit Hustad Nilsen på bcc.no.

Nielsen forteller også om påvirkningsoperasjonen i en featureartikkel i den kristne avisa Vårt Land. Hun anslår at Smiths venner har brukt rundt 10 millioner kroner på å forsvare seg mot Psy-Group.

Etter at Smiths venner gikk ut og knyttet Jonathan van der Linden til påvirkningsoperasjonen, ber NRK ham om et oppfølgingsintervju til dokumentaren.

Svaret kommer som en overraskelse:

Fra: Verweij Advocaten
Til: NRK Brennpunkt
Sendt: torsdag 17. september 2020 13:36
Emne: Van der Linden
In light of ongoing negotiation with the Dutch branch (HMC) of BCC, mr Van der Linden has agreed to media silence, during these negotiations.

Advokaten skriver altså at van der Linden igjen er i forhandlinger med representanter for stiftelsen som anmeldte ham for svindel. Og at han derfor ikke lenger vil snakke med Brennpunkt.

To uker senere får Brennpunkt en ny e-post. Denne gangen er beskjeden at van der Linden vil trekke intervjuet han gjorde med Brennpunkt høsten 2019.

Tre dager senere dukker det opp en anonym nettside som lekker e-poster, sendt fra Brennpunkt og andre til van der Linden.

Disse e-postene må enten være lekket av van der Linden eller skaffet på ulovlig vis.

Nettsiden publiserer sterke beskyldninger mot NRKs journalister, og avhopperne NRK har vært i kontakt med.

Lignende påstander legges ut på bloggen til Bernt Aksel Larsen, og i en nyoppstartet Facebook-gruppe drevet av et medlem av menigheten.

Bildet som skapes er at Ben van Wijhe, sammen med Oscar Floor og Jonathan van der Linden, står bak en betalt påvirkningsaksjon, og at NRK har kjent til dette i lang tid.

– Psy-group var en flopp

Oscar Floor vokste opp i samme menighet som Ben van Wijhe, men forlot Smiths venner etter at han flyttet til Norge på 80-tallet. Han driver flere Facebook-grupper om Smiths venner, og ønsker å hjelpe andre avhoppere.

– Det fantes ikke sånne nettverk da jeg gikk ut. Før brukte folk gjerne ti år på å komme seg ut. I dag går det raskere, fordi man kan snakke med andre som har samme erfaringer og opplevelser, forteller han.

Oscar Floor

Om kontakten med Emmanuel Rosen, sier Floor at han hjalp Rosen med informasjon, men at han kuttet kontakten etter å ha sett nettsiden som Rosen publiserte desember 2017.

– Jeg ble så skuffet. Det var så mange feil. Og han rettet dem ikke opp. Til slutt advarte jeg folk mot å ha kontakt med ham. Så alvorlig tok jeg det. Derfor synes jeg det er absurd at jeg skal være del av en operasjon.

– Jeg kjenner ikke til at det er bestilt noe oppdrag. Jeg kjenner ikke til at det er betalt for noe oppdrag, sier Floor.

Han sier at det aldri kom noe ut av innsatsen til Rosen.

– Ideen var at det skulle skrives om Smiths venner i USA. Men de fikk ikke til noe som helst.

– Hvis det var en Psy-operasjon, var den en flopp, sier Floor.

En misforståelse?

Tilbake til møtet mellom Smiths venner og NRK den 14. oktober i år. Her overleverer styreleder Nilsen en perm. Den inneholder en Powerpoint-presentasjon med en rekke vedlegg.

En del av vedleggene er lekkede e-poster fra Brennpunkt. Noen av dem er allerede publisert på den anonyme nettsiden. Andre er fremdeles ikke publisert.

Det som er nytt for NRKs journalister, er en hebraisk e-post som Smiths venner mener beviser at operasjonen ble bestilt allerede i 2015, før Jonathan van der Linden gikk ut av menigheten.

Trossamfunnet hevder i sin presentasjon at forretningsmannen Ben van Wijhe er involvert, selv om han ikke nevnes i e-posten.

Som et bevis på at NRK lenge har visst at van Wijhe står bak Psy-Group-operasjonen, siterer de en e-post som handler om at NRK konfidensielt har fått vite at det er van Wijhe som finansierer van der Lindens forsvarsadvokat Aldo Verbruggen.

NRK forsøker å oppklare misforståelsen, men møter lite forståelse:

Fra: Berit Hustad Nilsen
Til: NRK Brennpunkt
Sendt: mandag 19. oktober 2020 13:01
Emne: SV: Spørsmål og oppklaringer etter møtet mellom BCC og NRK
Når det gjelder e-posten om [...] fakta hva angår Van Wijhes involvering og finansiering, er BCC fullt klar over at dette gjelder betalingen av Aldo Verbruggen. [...]

For BCC gir det ingen mening i å skille det ene fra det andre.

Under møtet spør NRK om Smiths venner hadde tatt kontakt med van der Linden. Dette nektet de for.

Men i e-posten skriver de:

Fra: Berit Hustad Nilsen
Vi regner med at NRK har forståelse for at personer og organisasjoner som blir utsatt for påstander om alvorlig kriminalitet må foreta de tiltak som er nødvendig for at organisasjonen skal overleve og at uriktige påstander ikke skal bli stående.

En kontrakt med Psy-Group

Men hva med forretningsmannen Ben van Wijhe?

Visste han om mer Emmanuel Rosen enn han innrømmet før sommeren? I høst forteller han at han etterhvert fikk vite at Rosen jobbet for Psy-Group.

– Jeg oppfattet Psy-Group som et pr-byrå. Det var ingen røde flagg. Jeg tenkte at de vet hvordan de får historien ut. Så kom Rosen med et tilbud.

Van Wijhe sender oss kontrakten han fikk fra Rosen, som viser hvilke planer Psy-Group hadde for påvirkningsoperasjonen mot Smiths venner.

Kontrakten anslår at kampanjen skal vare i 3–4 måneder, og koste 200.000€, tilsvarende om lag 2 millioner kroner.

Planen var å bruke etterretningsmetoder for å finne informasjon om to ikke navngitte personer som omtales som «målet», samt å påvirke amerikanske myndigheter til å starte en etterforskning av skadelig og kriminell aktivitet som «målet» utfører.

Ved å skape et narrativ om økonomiske kriminelle handlinger, og få dette publisert i tradisjonelle og sosiale medier, vil de få stoppet BCCs aktiviteter i USA, og skape ringvirkninger i Europa, står det i kontraktforslaget fra Psy-Group.

Side 1 i Psy-Group-kontrakten

Dette er kontrakten som forretningsmannen Ben van Wijhe ble tilbudt i 2017.

Side 2 i Psy-Group-kontrakten

Oppdraget handler om å finne og spre informasjon som kan stoppe kriminelle handlinger begått av «målet».

Side 3 i Psy-Group-kontrakten

Psy-Group vil forsøke å få amerikanske myndigheter til å etterforske Smiths venners virksomhet i USA.

Side 4 i Psy-Group-kontrakten

Oppdraget er anslått å vare i opptil fire måneder.

Side 5 i Psy-Group-kontrakten

Prisen som nevnes i kontrakten er 200.000 euro.

Side 6 i Psy-Group-kontrakten

Kontrakten er ikke signert, og Ben van Wijhe nekter for å ha signert eller betalt for noen operasjon.

Van Wijhe avviser at han signerte kontrakten. Men han innrømmer at han koblet Psy-Group og et PR-byrå firmaet hans brukte i en helt annen sak, der en klient skulle forsvare seg mot en svertekampanje.

– Det ble laget en nettside, og Rosen skaffet intervjuavtale med media i USA, hvorfor gjorde han det hvis kontrakten med Psy-Group ikke ble inngått?
– Jeg har en teori om at Rosen fikk fortsette med sitt prosjekt fordi han skaffet en kontrakt i en annen sak. Jeg har i alle fall aldri betalt for noen operasjon.

Han fastholder at han aldri har vært interessert i noe annet enn å få fram det han opplever som kritikkverdige forhold i Smiths venner.

– Alt skal være basert på sannheten og fakta. Det verste du kan gjøre er å komme med falske anklager, det gjør deg til en dårlig person for resten av livet.

Han reagerer på anklagene som publiseres mot ham og andre som har forlatt trossamfunnet.

– Det de gjør er det motsatte av det jeg tror på. Måten de publiserer spekulasjoner uten bevis eller imøtegåelse. De sier de har brukt millioner på å imøtegå påvirkningsaksjonen. De kunne tatt en telefon til meg, sier han.

– NRK har ikke tatt inn over seg alvoret

NRK ville gjerne høre hvordan styreleder Berit Hustad Nielsen i Smiths venner har opplevd påvirkningsoperasjonen, hva de mener har vært konsekvensene og hvorfor de tror aksjonen fremdeles pågår.

Vi ville også la trossamfunnet svare på påstandene om at de bruker påvirkningsaksjonen som en avledningsmanøver, fordi de ikke ønsker å svare på kritikk.

Nok en gang takker imidlertid trossamfunnets styreleder og informasjonsansvarlig nei til å stille til intervju eller svare på spørsmål:

Fra: Berit Hustad Nilsen
Sendt: onsdag 11. November 2020 14:53
Emne: Spørsmål til artikkel på nrk.no
Det er over et år siden jeg fortalte NRK Brennpunkt om at Psy-Group var involvert i en operasjon mot BCC. Når jeg ser nærmere på spørsmålene dine under, er det tydelig at NRK fortsatt ikke har tatt inn over seg alvoret i denne operasjonen til 20 millioner kroner. På bakgrunn av dette, så viser jeg til det vi har publisert av informasjon og dokumentasjon på vår webside bcc.no, hvor dere kan sette dere inn i de viktigste fakta om saken. Mvh Berit Hustad Nilsen Styreleder og informasjonsansvarlig

Samme dag hevder de på sine egne nettsider at de har bevis for at et oppdrag mot Smiths venner ble bestilt og betalt allerede i 2015.

«16. desember 2015, bekreftet Psy-Groups leder Royi Burstien at selskapet hadde gjort en vurdering og var klar til å ta oppdraget», skriver trossamfunnet.

«Kostnaden for hovedoppdraget ble anslått til 1,8 millioner euro, altså ca 20 millioner kroner etter dagens kurs. Psy-Group krevde et forskudd på 500.000 euro».

De skriver også at forskuddet ble bekreftet mottatt noen dager senere. De viser ikke til noen dokumentasjon på disse påstandene.

Smiths venner fremholder at Psy-group-miljøet fortsatt opererer, og at det formelle navnet kun var «en front som raskt kunne byttes ut».

Nå pekes det også på at påvirkningsoperasjonen kan ha forbindelser også mot Russland, og «kretser som hadde et nært forhold til den russiske etterretningstjenesten FSB».

Trossamfunnet forteller at det er fra kilder i disse kretsene de har fått informasjonen om påvirkningsoperasjonens omfang.

De sier at det kom fram «en god del informasjon om hvordan betalingen skjedde og hvem som var involvert. Denne informasjonen vil ikke BCC gå offentlig ut med for øyeblikket.»

Ifølge dokumentasjonen NRK sitter på, forsøkte Psy-Group sommeren 2017 å starte en operasjon mot Smiths venner.

Men for trossamfunnet er det avgjørende å vise at påvirkningskampanjen startet allerede i 2015, før politibeslaget og medielekkasjen av 200.000 eposter som viser pengestrømmene til internbanken til Smiths venner.

«E-posten mellom advokaten og Psy-Group viser imidlertid at materialet var i spill hos Psy-Group allerede lenge før bedragerisaken var anmeldt. Enhver burde være i stand til å tenke seg hva dette har å bety for troverdigheten til det materialet som senere ble overlevert til media.», skriver de.

NRK har det siste året invitert ledelsen i Smiths venner til å uttale seg. De har flere ganger sagt ja, stilt en rekke forutsetninger for sin deltakelse og så trukket seg.

– BCC har gjentatte ganger kommet med påstander om at de er utsatt for en påvirkningsoperasjon som vil ødelegge menigheten, og at NRK og andre norske medier over flere år er brukt i denne planen. Det siste medfører selvsagt ikke riktighet, sier Frank Gander, dokumentarredaktør i NRK.

– Det er svært krevende å forholde seg til en kilde som kommer med mange oppsiktsvekkende påstander, men som ikke vil legge fram dokumentasjonen den hevder å sitte på. Den dokumentasjonen som BCC til slutt har valgt å dele med NRK, dokumenterer etter vårt syn ikke en pågående påvirkningsoperasjon, sier han.

Politiet: Fremstår som helt perifert

Dagens Næringsliv har skrevet tre dokumentarer om Smiths venner, og har hatt lang erfaring med å forsøke å få ledelsen i tale.

Redaktør Gry Egenes avviser at DN har noen interesse av å etablere Smiths venner som en «ukristelig organisasjon», slik trossamfunnet har hevdet. Derimot har de ønsket å undersøke de økonomiske transaksjonene i Smiths venner.

– Når en menighet driver med utstrakt bruk av skatteparadiser, skjulte transaksjoner og lederne selv blir usedvanlig rike, må de regne med oppmerksomhet. Det er av offentlig interesse.

Hun presiserer at DN ikke har hatt kontakt med Emmanuel Rosen, frilansjournalisten som jobbet for Psy-Group.

– DN har heller ikke vært delaktig i noen påvirkningsoperasjon, fastslår hun.

Smiths venner anmeldte Psy-Group og påvirkningsoperasjonen til politiet allerede i juli 2019.

I anmeldelsen knytter de påvirkningsoperasjonen til branner, hærverk, trusler og utpressing rettet mot trossamfunnet og Bernt Aksel Larsen, i perioden 2015–2017.

Anmeldelsen ble sendt videre fra Kripos til Oslo politidistrikt, som opplyser til NRK at saken ble henlagt uten etterforskning fordi politiet konkluderte med at det ikke var rimelig grunn til å åpne etterforskning.

Smiths venner klaget på henleggelsen, men klagen ble ikke tatt til følge.

Forbindelsen til ett utenlandsk foretak som skal ha spesialisert seg på å produsere fiktiv informasjon for påvirkning (Psy-Group) fremstår som helt perifer

Henleggelsesbrevet fra Oslo politidistrikt / Vårt Land 17. september 2020

Hva skjedde med bombetrusselen som Bernt Aksel Larsen mente hadde sammenheng med arbeidet med «Guds utvalde»? Brennpunkt har flere ganger bedt ham om å dele dokumentasjon om dette. Men Larsen har ikke villet gjøre det.

Angrepet på Ben van Wijhe er fremdeles under etterforskning. Trossamfunnets advokat avviser at de har noe som helst med angrepet å gjøre, og skriver i en e-post at det strider mot alt de står for og tror på.

Ben van Wijhe sier hans ønske er at sannheten skal fram, og at han håper det som blir publisert av NRK ikke er spekulativt.

– Jeg håper deres dokumentar vil være verdt alt det vi har gått igjennom. At folk forstår motivet vi har hatt.

– Jeg håper de kan bygge opp igjen kirken på et sunt fundament. Det er det jeg håper og ber om.

Se Brennpunkt-dokumentaren om Smiths venner:

Det er ved Guds nåde at nokon er fattige og andre er rike, seier den åndelege leiaren i Smiths Venner. Er det difor han sjølv er så rik?

Det er ved Guds nåde at nokon er fattige og andre er rike, seier den åndelege leiaren i Smiths Venner. Er det difor han sjølv er så rik?