Ola Stavnsborg og Tony Sneve
Foto: NRK

Hyret inn butikktyv for å hindre svinn

Sikkerhetssjef Ola Stavnsborg tok et uvanlig valg for å hindre tyverier fra kjøpesentrene han hadde ansvaret for. Han hyret inn Tony Sneve, profesjonell butikktyv gjennom tre tiår.

I over 30 år stjal Tony Sneve fra butikker og kjøpesentre. En virksomhet som har lav status, selv blant andre kriminelle.

– Du er liksom ikke noen ordentlig kriminell når du stjeler fra butikker. Men jobben var innbringende. I forhold til varens utsalgspris stjal jeg for en million i året, i over 30 år, forteller Sneve.

Men nå har han skiftet side.

Milliardnaskeri

Hvert år stjeler tyver for mellom tre og en halv og fire milliarder kroner fra norske butikker og kjøpesentre.

– Det er et omfattende problem, sier sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i bransjeorganisasjonen Virke.

Bare tre-fire prosent av tyvene blir tatt og anmeldt, men butikkene oppfatter at dette ikke får konsekvenser.

– Våre medlemmer anmelder alle som blir tatt, ofte med tilståelse og bilde, men opplever at alt for mange saker blir henlagt av politiet, sier Bjerke.

Inntrykket er at naskeri og mindre tyveri fra butikker ikke blir tatt på alvor.

Klipp fra Brennpunkt-dokumentaren "Forbrytelse uten straff"

Tony Steve stjal for millioner i mange år, men måtte ikke sone mer enn én gang.

Fritt fram

Tony Sneve vet alt om hvor lett det er å gå fri.

– I løpet av 30 år ble jeg bare tatt 21 ganger. Men dette førte i de aller fleste tilfellene ikke til noen straff.

– Jeg har bare sonet én eneste gang, forteller han.

Det var for tyveri av varer for 40.000 kroner. Tony Sneve var profesjonell tyv, og antar at han har stjålet varer for over 30 millioner i løpet av sin karriere.

Han undersøkte butikker og inngangsparti, og observerte de ansatte før han stjal.

– Jeg betalte aldri for matvarer, forteller han.

Bransjen regner at det til enhver tid er ti til tjue slike tyver innom kjøpesentrene, hver dag. Men for Tony Sneve tok det hele slutt.

Sikkerhetssjef Ola Stavnsborg

Ola Stavnsborg har bakgrunn som politit, og fotfulgte Tony Sneve rundt for å hindre ham i å stjele.

Foto: NRK

Katt og mus

På kjøpesentrene der Sneve stjal, jobbet Ola Stavnsborg i vekterselskapet Pegasus.

Han hadde bakgrunn som politi, og begynte å fotfølge Sneve.

– Det var som en katt og mus jakt, sier Sneve.

Noen ganger kom han unna med varer, andre ganger ble han tatt, og hentet inn på kontoret for anmeldelse.

– Samtalene her ble lengre og lengre for hver gang. Ola pratet med meg, og det var spesielt, sier Sneve.

I denne perioden var Tony Sneve langt nede, og ruset seg.

– Han så meg som en person, forteller Sneve.

Noen år senere møttes de igjen.

Et stort problem

Måler svinn på kjøpesentre

Olav Thon Gruppen eier over halvparten av alle kjøpesentrene i landet, og Stavnsborg følger med på svinn og tyveri. – Når vi ser at et kjøpesenter er rødt over flere år, og at svinnet er stort, så må vi gjøre noe.

Foto: NRK

I dag er Ola Stavnsborg sikkerhetssjef i Olav Thon Gruppen.

De eier over halvparten av alle kjøpesentrene i landet, og Stavnsborg følger med på svinn og tyveri.

– Når vi ser at et kjøpesenter er rødt over flere år, og at svinnet er stort, så må vi gjøre noe, sier han.

– Ser vi at et kjøpesenter har lavt svinn over flere år, så prøver vi å finne ut hva de gjør rett, sier Stavnsborg.

Ved de ulike kjøpesentrene blir det stjålet for mellom 10 og 30 millioner hvert år.

– Det er et problem, ikke minst for den enkelte butikk. Vi anmelder fire til fem tusen personer for tyveri hvert år, men opplever at svært mye blir henlagt.

Men en dag traff han på Tony Sneve igjen.

Ola Stavnsborg og Tony Sneve

Ola Stavnsborg og Tony Sneve har et uvanlig samarbeid.

Foto: NRK

En plan tar form

– Vi tok en kopp kaffe, og snakket sammen. Vi snakker egentlig alt for lite med «kjeltringer», sier Stavnsborg.

I tillegg til jobben som sikkerhetssjef, jobber han også som frivillig i et program for å hjelpe folk som kommer ut fra fengsel.

– De har mye å bidra med.

Over en kopp kaffe fant han og Sneve ut at den tidligere butikktyven kunne gi råd om hvordan butikkene kan sikre seg mot tyveri.

Ola Stavnsborg og Tony Sneve

Tony Sneve fikk frie tøyler til å stjele, mens Ola Stavnsborg filmet ham.

Foto: NRK

– Værsågod, stjel!

– Jeg gav ham frie tøyler. Og i løpet av en time stjal han varer for 100.000 kroner. Da stoppet jeg ham, sier Stavnsborg.

Underveis hadde han filmet seansen, og de ansatte merket ingenting.

– En annen gang stjal jeg for 60.000 i løpet av tre kvarter, forteller Sneve.

De planlagte tyveriraidene brukes til kurs av ansatte, og det første kurset husker Sneve godt.

– Han tok meg tilbake der jeg hadde stjålet mest, og jeg møtte de ansatte. Jeg følte meg som den minste i verden.

– Jeg kunne bare si unnskyld, og forklare at jeg ønsker å hjelpe og gjøre det godt igjen. Og da klappet de. Det var rørende, sier Sneve.

Lærer av ekspertisen

– Vi må forstå hvordan en tyv tenker, dersom vi skal hindre tyveri, forteller Stavnsborg.

– Målet for Thon Gruppen er å få ned svinn, nettopp det kan Tony lære oss.

Og her er det ikke vektere eller kamera som er løsningen.

– Den viktigste måten å forebygge butikk tyveri på, det er selvsagt å yte god kundeservice. For gjør du det, så har du kontakt med kundene i butikken, og en som ønsker å stjele i en butikk, han ønsker ikke kontakt, sier Sneve.

I tillegg lærer Sneve de ansatte om avledningsmanøvrer, og hvordan flere personer kan samarbeide om tyveri.

– Vår relasjon startet fordi Ola har næringsvett. Han er dyktig på krim, og på å forstå hvorfor folk stjeler.

Tyveri lønner seg

Thor Martin Bjerke

Ifølge sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i bransjeorganisasjonen Virke, blir butikktyverier som regel henlagt.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Stavnsborg ser rundt seg på kjøpesenteret, og ber Sneve vurdere hvor mange som stjeler i løpet av en dag.

– Her inne vil jeg tro det er 200-300 tyverier. Og av dem er et tjuetalls profesjonelle.

Det er samme inntrykk som Stavnsborg har, og de fleste risikerer lite.

– Snakker du med en profesjonell tyv, så går det førti til femti ganger mellom hver gang han blir tatt. Dersom du er profesjonell tyv, så lønner det seg faktisk, sier Stavnsborg.

Tyvene vet hvor grensen går. Sneve forteller at han var bevisst grensen for påtale og straff.

Oppklart, men henlagt

Ifølge politiets statistikker, henlegges bare 20 prosent av butikktyveriene. Nær 80 prosent blir oppklart. Det harmoniserer dårlig med det inntrykket bransjen har.

De forteller at butikkeiere i all hovedsak får informasjon om at sakene er henlagt. Men ser en nøye på statistikken, så viser det seg at av de 80 prosentene som er oppklarte, så er halvparten henlagt.

Dette skyldes at gjerningsmannen er for ung, eller det som kalles prosessøkonomisk påtaleunnlatelse. I dette ligger at tyven allerede har så mange saker på seg, at det ikke har en hensikt å ta ut tiltale.

– Henlegger saker med tilståelser

påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad

Påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad, sier de må prioritere de grove sakene.

Foto: NRK

– Vi ser jo at vinningskriminelle med et stort rulleblad får sakene henlagt. Politiet velger i stedet å legge grovere saker til grunn for tiltale sier Stavnsborg.

– Og i saker der vi har kjent gjerningsmann og tilståelser, så blir sakene likevel henlagt. Politiet forklarer dette med kapasitetsproblemer, men vi opplever det som ugreit, sier han.

– Butikkeierne mister motet. Det stritter mot sunn fornuft, og rettferdighetssansen.

Politiet mener bildet er litt mer nyansert, og understreker at de oppklarer en god del butikktyveri.

Men påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad, sier at de gjerne skulle hatt mer ressurser til å prioritere vinningskriminalitet høyere.

– Vi må prioritere de grove sakene, og da må dessverre de mindre alvorlige sakene vike, sier han.